Dini Sorular ve Cevaplar

Abdest alırken niyet etmek farz mıdır?

Written by admin

Soru: Abdest alırken niyet etmek farz mıdır?

Cevap: Abdest alırken niyet etmek, Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır. Hanefiler, abdest ayeti olarak bilinen (Maide süresi, 6) ayette emredilen filler arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Çünkü bu ayette, yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mest etmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak emredilmektedir. Zira abdestte, kirlerden temizlenme nitelikleri ağır basmaktadır. Dolayısıyla hikmeti bilinen bir ibadet olarak abdestte niyet etmek şart değildir. Ayrıca namazın şartlarından olan “necasetten taharet” ve “setr’i avret”te niyetin zorunlu olmayışı, abdestte de niyetin farz olmadığını gösterir.

Abdest alırken niyetin farz olduğunu söyleyenler ise Cenab-ı Hakk’ın: “Onlar dini yalnız Allah’a has kılarak ona kulluk etmekle emrolunmuşlardır. Beyyine süresi, 5” ayeti ve Hz. Peygamber’in (s.av.) “Bütün ameller niyetlere bağlıdır.” Hadisinden hareketle her ibadette olduğu gibi abdestte de niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir.