Dualar

Abdest duaları nelerdir?

Abdest duaları nelerdir
Written by admin

Abdest duaları nelerdir?

Abdest uzuvlarını yıkarken bazı dualar okunur. Bu duaları okumak ab- desün faziletini arttırır ve daha çok sevabm kazanılmasına vesile olur. Bu dualar selef ulemasmdan bize kadar gelmiştir. Bunların okunmaması hâlin­de her ne kadar abdeste bir eksiklik gelmese de duaların faziletinden mah­rum kalınmış olur. Bu dualar ezberlenir okunursa güzel olur.

Abdeste başlarken Euzü Besmele çektikten sonra şu dua okunur:

“Elhamdülillahi’llezî ceale’l-mâe tahûran ve’l-İslâme nura” (Hamdolsun o Allah’a ki suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılmıştır.) Ağza su verilirken:

“Allahümme einnî alâ tilâveti’1-Kur’ani ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik.)

(Allah’ım, Kur’an okumada, Sen’i zikretmede, Sana şükretmede ve Sana güzel ibadet etmede bana yardım et.)

Burna su verilirken: “Allahümme erihnî râiahate’l-Cenneti velâ turihnî râihate’n-nâr.”

(Allah’ım, bana cennet kokusunu koklat, cehennem kokusunu hissettir­me.)

Yüzü yıkarken:

“Allahümme beyyıd vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vü- cûh.”

(Allah’ım, bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı o günde benim yüzümü aklaştır.)

Sağ kolu yıkarken:
“Allahümme a’tmî kitabî bi-yeminî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.”

(Allah’ım, amel defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolay­laştır.)

Sol kolu yıkarken:

“Allahümme lâ tu’tını kitabî bi-şimalî velâ min verâi zahrî.”

(Allah’ım, amel defterimi sol tarafımdan ve arka tarafımdan verme.)

Başı meshederken:

“Allahümme ezıllînî tâhte’zilli arşike yevme lâ zille illâ zıllü arşik.” (Allah’ım, Arşın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı o günde beni Arşının gölgesi altında gölgelendir.)

Kulakları mesh ederken:

‘Allahümme’c-alnî mine’llezîne yestemiûne’l-kavle feyettebiûne ahse- neh.’

(Allah’ım, beni hak sözü işitip de ona en güzel şekilde uyanlardan eyle.) ■Boynu mesh ederken: “Allahümme atık ra-

kabetî mine’n-nâr.”

(Allah’ım boynumu cehennem azabından azat eyle.)

Sağ ayağı yıkarken:

“Allahümme sebbit kadameyye ale’s-sırâti yevme tezillü fîhi’l-akdâm.”

(Allah’ım, sırat köprüsünden birtakım ayaklarm kaydığı günde ayakla­rımı sırat üzerinde sabit eyle, kaydırma.)

Sol ayağı yıkarken:

“Allahümme’c-al zenbî mağfûran ve sa’yî meşkûran ve ticareti len teburan.

(Allah’ım, çalışmamı makbul, günahımı affedilmiş, işimi geçerli, ticareti­mi kârlı kıl.)

Abdest bitince:

“Allahümme’c-alnî mine’t-tevvâbine ve’c-alnî mine’l-mütettahirîn.”

(Allah’ım, beni çok çok tevbe edenlerden ve günahlardan temizlenmiş kullarından eyle.)

Arta kalan abdest suyundan biraz içtikten sonra:

“Allahümme’şfmî bi-şifâike ve dâvinî bi-devâike va’sımnî mine’l-hevli ve’l-emrâdı ve’l-evca'”

(Allah’ım, beni şifanla şifalandır, devanla devalandır ve beni korkudan, hastalıklardan ve her türlü ağrılardan koru.)