Dini Konular

Abdest nasıl alınır? Abdest alma yöntemleri

Abdest nasıl alınır Abdest alma yöntemleri
Written by admin

Abdest nasıl alınır? Abdest alma yöntemleri

Önce “Allah rızası için abdest almaya niyet ettim” dedikten sonra kollar dirseklere kadar sıvanır, pantolonun paçaları katlanır. Mümkünse kıble ta­rafına durulur. Suyun sıçramayacağı bir yer seçilir.

Euzii Besmele çekilerek eller bileklere kadar iyice yıkanır.

Parmaklar birbirine geçirilerek parmak aralarmda kuru bir yer bırakıl- mamaya çalışılır. Parmaklarda yüzük varsa kımıldatarak altına suyun geçmesi sağlanır.

Bundan sonra sağ avuçla üç defa ağza su alınarak her seferinde çalkala­nıp çıkarılır.

Misvak veya diş fırçası varsa onunla, yoksa sağ elin baş ve şehadet par­maklarıyla dişler ovalanır.

Sonra yine sağ avuca su alınıp üç defa burna su çekilir ve sol elle de te­mizlenir.

Bundan sonra avuçlara su alınarak yüzün her tarafı üç defa iyice yıka­nır.

Daha sonra önce sol elin yardımıyla sağ kol, sağ elin yardımıyla da sol kol dirseklerle birlikte üçer defa yıkanır.

Bundan sonra sağ eli ıslatıp elin iç tarafıyla başın dörtte biri mesh edi­lir.

Sonrasında küçük veya şehadet parmaklarıyla kulakların içi, başpar­maklarla da dışı, geriye kalan üç parmağın dış tarafıyla boynun arkası mesh edilir.

En sonunda ise önce sağ ayak, sonra da sol ayak topuklarla birlikte yı­kanır, ayak parmaklarının arası iyice temizlenir.

Bu arada her azayı yıkarken Besmele çekilir, abdest duaları okunursa daha sevaplı olur. Abdest aldıktan sonra havlu ile kurulanılır.