Dini Konular

Abdesti ne bozar?

Abdesti ne bozar?
Written by admin

Abdesti bozan şeyler nelerdir?

Abdesti bozan şeyler

  1. Ön ve arka taraftan çıkan her türlü katı ve sıvı maddeler abdesti bo­zar. Bunların az olmasıyla çok olması arasında fark yoktur. Azı da çoğu da abdesti bozar. İdrardan başka önden çıkan meni, mezi ve vedi gibi akıntılar ve barsak kurtları abdesti bozan şeylerdendir.

Önden çıkan sıvılar:

Meni

Şehvetle yerinden ayrılıp çıktığı takdirde guslü gerektirir; fakat ağır bir yük kaldırdıktan sonra ve üşütmeden dolayı şehvetsiz olarak gelmesi gibi hallerde sadece abdesti bozar. Erkeğin menisi koyu beyazdır, buna erlik suyu da denir. Kadının menisi ise ince ve sarı renktedir.

Mezi

Şehevî duygunun uyanıp vücudun tekrar yatışmasından sonra veya ba­zen idrarın akabinde erkek ve kadından gelen berrak ve beyaz bir akıntıdır.

Vedi

İdrardan sonra gelen beyaz, koyuca bir akıntıdır. Böylece şehvetsiz ola­rak gelen meni ve diğer mezi ve vedi gibi akıntı sadece abdesti bozar.

  1. Yellenmek: Arka taraftan çıkan gaz abdesti bozar. Herhangi bir se­beple ön taraftan çıkabilecek yel ise abdesti bozmaz.
  2. Bedenin herhangi bir yerinden çıkıp, çıktığı yerin etrafına yayılan kan, irin ve sarı su abdesti bozar.

Fakat çıktığı yeri aşmayıp yayılmadan donup kalan kan ve diğer akın­tılardan dolayı abdest bozulmaz. Bir azadan veya yaradan çok az bir mik­tar çıkmış olan kan silinse tekrar çıktığında yine silinecek olsa eğer kan bu halde terk edilince akacak olursa abdesti bozar; fakat akmazsa abdesti bozmaz. Kanı silmek ne ise üzerine pamuk ve bez gibi bir şey koyarak emdirmek de odur. Yani kanayan yerin veya devamlı yavaş yavaş sızıntı yapan yaranın üzerine konan pamuk ikinci ve üçüncü defalarda da kanı emer ve pamukta toplanan miktar kendi haline bırakıldığında akacak olursa abdest bozulur. Bu meselede bilhassa yaralılar için bir kolaylık bu­lunmaktadır.