Dini Konular

Abdestin farzları nelerdir?

Abdestin farzları nelerdir
Written by admin

Abdestin farzları

Abdestin dört farzı vardır:

  1. Yüzü bir kere yıkamak

Yüzün abdestte yıkanması gereken kısmı; alında saçın bittiği yerden çe­nenin alt kısmına kadar olan yerle iki kulak yumuşağı arasındaki yerdir. Sakal başlangıcı ile kulak yumuşağı arasında kalan kılsız yerlerin de yıkan­ması farzdır. Başın ön kısmından saç dökülmüşse suyu oraya kadar ulaş­tırmak gerekmez. Gözlerin içine suyu ulaştırmak icap etmez. Ancak göz kapaklarının çevresi yıkanmalıdır. Kaş, bıyık ve sakalı yıkamak gerekse de sakal seyrek olduğu takdirde kılların dibine su nüfuz ettirilir; sık olan saka­lın ise sadece ıslatılması yeterli gelir.

Abdest aldıktan sonra sakal tıraşı olmakla, bıyık ve tırnakları kesmekle, abdeste bir eksiklik gelmez.

  1. Elleri dirseklerle birlikte bir kere yıkamak

Elin parmak uçlarından itibaren dirsekler de dâhil olduğu halde kolun bir defa yıkanması farzdır.

Dirseklerden itibaren kolu kesik olan kimsenin kesilen yeri yıkaması ge­rekmez. Altına suyun geçmesine engel olacak derecede dar olan yüzüğü oynatıp altını yıkamak gerekir.

  1. Başın dörtte birini mesh etmek

Başta mesh edilen kısım iki kulağın üstündeki kısımdır. El ıslatılarak bir defa başın üzerine mesh edilmesiyle bu farz yerine getirilmiş olur. En güze­li, kolları yıkadıktan sonra ayrıca eli ıslatıp başı mesh etmektir. Fakat kolla­rı yıkadıktan sonra elde mevcut olan ıslaklıkla da baş mesh edilebilir.106 Fakat yüz ve kol gibi azalardan birinden alman ıslaklıkla başın mesh edil­mesi caiz değildir. Esas olan başın üst kısmına mesh etmek ise de başın ar­kasına, sağ ve soluna da mesh edilebilir.

Başörtüsünün, takkenin, sargı bezinin üzerine mesh edilmez. Fakat ka­dın başını açmadan örtüsüne mesh ettiği zaman su saçma geçecek olursa bu mesh caiz olur. Ancak kadın böyle bir meshi, başmı açması uygun ol­mayan hallerde yapabilir.

  1. Ayakları yıkamak

Ayak bilekleri üzerinde bulunan incik ve topuk adı verilen tümsek ke­mikler de dâhil her iki ayağın iyice yıkanması farzdır. İncikleri ile birlikte ayağı tamamen kesilmiş olan bir kimseden ayak yıkama farzı düşmüş olur. Fakat incikleri ile birlikte ayağının bir kısmı varsa kalan kısımları yıkar.