Dini Konular

Abdestin sünnetleri

Abdestin sünnetleri
Written by admin

Abdestin sünnetleri

 1. Abdeste başlamadan önce Euzü Besmele çekmek: Euzü Besmele’yi başta getirmeyi unutan kimse abdest esnasında akima geldiği yerde söyle­yebilir. Abdestten önce Euzü Besmele söylemeyi hiç ihmal etmeyen Pey­gamberimiz (a.s.m.) bunda büyük bir faziletin olduğunu bildirmiştir. Niyet etmek: Abdest almaya başlarken kalben Allah’ın emrini yerine getirmek, namaz kılmak veya abdestsizliği gidermek amacıyla niyet edilir. Bunun yanında dil ile de “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” de­nilirse daha iyi olur. Niyet, abdestin başında elleri yıkarken edilebileceği gibi, yüzü yıkarken de edilebilir.
 2. Önce elleri bileklere kadar yıkamak: Daha sonraki abdest uzuvları elin yardımıyla yıkanacağından başta elleri yıkamakla aynı zamanda farzın bir kısmı da yerine getirilmiş olur. Çünkü elle birlikte kolları yıkamak abdestin farzlarmdandır.
 3. Üç defa ayrı ayrı sağ elle ağza su verip her seferinde çalkalayıp çıkar­mak.
 4. Oruçlu olunmadığı zamanlar ağza bolca su alıp boğaza kadar ulaşür- dıktan sonra çalkalayıp çıkarmak.
 5. Burna üç defa ayrı ayrı sağ elle su çekip her seferinde sol eli kullana­rak burnu temizlemek. Oruçlu olunmadığı zamanlar su bolca kullanılır.
 6. Ağza su verirken misvak veya fırça kullanmak. Bunlar bulunmadığı zaman dişleri başparmak ve işaret parmağı yardımıyla ovmak.
 7. Abdest alırken sırayı gözetmek: Yıkanması farz olan uzuvlar yıkanır­ken önce yüzü, sonra kolları yıkamak, sonra başı mesh etmek, daha sonra da ayakları yıkamak.
 8. Kol ve ayakları yıkarken sağdan başlamak: Sağ kolu sol koldan, sağ ayağı da sol ayaktan önce yıkamak.
 9. Abdest azalarım üçer defa yıkamak: Kolu ve yüzü birer defa yıka­mak farz, ikinci ve üçüncü defa yıkamalar sünnettir. Havanın soğuk oldu­ğu veya suyun azlığından dolayı abdestte yıkanması gereken organları bi­rer defa yıkamak caizdir. Fakat bir özür yokken birer defa yıkamamak la­zımdır. Şüpheden kurtulmak için her azayı üçten fazla yıkamakta da bir mahzur yoktur.

  Abdestin sünnetleri

 10. Elleri ve ayakları yıkarken parmak uçlarından başlamak.
 11. Ara vermeden ve başka bir şeyle meşgul olmadan abdest azalarım ardı ardına yıkamak.
 12. Elleri yıkarken parmakları birbirine geçirerek kuru yer kalmamasına çalışmak. Ayak parmaklarının arası da aynı şekilde yapılır. Muslukta ve akarsuda abdest alırken bu aralama işi haliyle yapılmış olur.
 13. Başın her tarafını mesh etmek: Bu kısaca şöyle yapılır: Eller ıslatıldık­tan sonra parmaklar birbirine birleştirilir. Önden başlayarak enseye doğru parmaklarla başm üst ve arka kısmı; enseden itibaren de öne doğru el aya­ları ile başın yan tarafları mesh edilir. Buna kaplama mesh denir.
 14. Kulakları mesh etmek: Küçük parmakla veya şehadet parmağı ile ku­lakların içi, başparmakla da kulağm arka kısmı mesh edilir.
 15. Başı ve kulakları mesh ettikten sonra iki elin yan taraflarıyla ve üçer parmakla boynu mesh etmek.
 16. Sakalı sık olanlar, parmaklarıyla sakallarını aşağıdan yukarıya doğru aralamak.
 17. Her azaya su döküp yıkarken suyun cilde iyice sirayet etmesi için el­le ovmak.