Dini Konular

Adet günleri değişince neler yapılır?

Âdet günleri değişince neler yapılır
Written by admin

Adet günleri değişince neler yapılır?

Çoğu kadınların âdet günleri düzenli bir şekilde devam eder, sayısı bel­lidir. Bir genç kızın ilk olarak âdet görmesinden itibaren bu günler karar­laşmış sayılır. İlk âdeti 5 gün süren bir kız, 27 gün sonra tekrar âdet görse artık onun âdeti kararlaşmış demektir. Bir hastalıktan dolayı günleri şaş­madığı müddetçe onun âdeti 5 gün olarak kabul edilir.

Düzenli olarak devam eden âdet günlerinin değişmiş olması için daha önceki âdetten farklı olarak iki defa üst üste aynı değişikliğin görülmesi la­zımdır. Mesela âdeti 5 gün olarak kararlaşmış olan bir kadın daha sonra 7’şer gün süren iki âdet görürse arük bu kadının âdeti değişmiş ve 7 güne çıkmış olur. Âdet günlerinin azaldığı da olur. Mesela ilk âdeti 5 gün iken daha sonra birbirini takip edecek şekilde iki defa 4 gün âdet görürse bu du­rumda âdeti 4 güne inmiş sayılır ve öyle kabul edilir.

Bazı kadınlarda ise âdet günleri hiç sabit değildir, devamlı değişir. Bu durumda dikkatli hareket etmek gerektir. Mesela bir ay 4 gün, öbür ayda 5 gün görse beşinci gün olunca yıkanır namazım kılar, Ramazan ayı içinde ise orucunu tutar. Çünkü beşinci gündeki görülen kanm, âdet fazlası hasta­lık kanı olma ihtimali vardır. Ancak bu beşinci gün tamamlanmadan cinsî yakınlıkta bulunmaması lazımdır. Çünkü bu kanm âdet kam olması da muhtemeldir.

Âdet süresinin en azı 3 gün, en çoğu 10 gündür. Her kadmm âdeti 3 gün ile 10 gün arasında değişir. Bu süre içinde görülecek kan âdet kanı sayılır. 3 günden az, 10 günden fazla zaman içinde görülecek kan âdetten sayılmaz. Bu kan burun kanaması gibi bir hastalıktan dolayı gelen kandan başka bir şey değildir. Bununla birlikte âdet kanının belli süre içinde devamlı olarak gelmesi de şart değildir. Arada bir kesilebilir. Yani âdet esnasında iki gün kan görülse bir gün kesilse sonradan iki gün daha gelse bu beş günün hepsi de âdetten sayılır. Bu arada hiç kan görülmeyen bir gün de âdet gününden kabul edilir.