Dini Konular

Adet ne zaman başlar, kaç gün sürer?

Adet ne zaman başlar, kaç gün sürer?
Written by admin

Âdet ne zaman başlar, kaç gün sürer?

Bir genç kızda âdet hali en erken 9 yaşında başlar. Artık bundan sonra bulûğ çağma ermiş sayılır. Âdet görme yaşının son haddi ise 55’tir. Kadının bu yaştan sonra gördüğü kan âdet kanı değildir. Bir hastalıktan dolayı gelmiş bir kan olarak kabul edilir. Ancak kan kuvvetli olarak gelirse yine âdetten sayılır. Âdetten kesilme zamanına dinî tabirle ümit kesme ve kan­dan kesilme manalarına gelen “iyas” adı verilir. Fakat kadınların bir kısmı bu yaşa gelmeden de âdetten kesilebilir.

Âdet görme günleri yaklaştığı sırada gelen kanın âdetten sayılması için daha önce temiz olarak konmuş olan pamuk veya beze çıkmış olması la­zımdır. Pamuğun lekelenmesinden itibaren âdet başlamış olur. Âdet müd­detinin bittiği ise en son konulan pamuğun temiz olarak kalmasıyla anlaşı­lır. Pamuğun konuş vakti de âdetin bitiş saati olarak kabul edilir.

Âdet kanının mutlaka kırmızı olması şart değildir. Bu akıntı, kırmızı, si­yah, sarı ve yeşilimtırak olabileceği gibi, bulanık ve kiremit renginde de olabilir. Pamuk kaldırıldığı zaman beyaz bir akıntı eseri görüldüğü takdir­de âdet bitmiş sayılır. Bu akıntının bir müddet sonra kuruyarak sarıya dö­nüşmüş olması hükmü değiştirmez, yine beyaz kabul edilir.