Dini Konular

Adetliyken Cami ve Mescitlere Girilir mi?

Adetliyken Cami ve Mescitlere Girilir mi
Written by admin

Adetliyken Cami ve Mescitlere Girilir mi?

Cami ve mescitlere giremezler

Âdet gören ve lohusa olan kadın oturmak, temizlemek ve ziyaret etmek için de olsa cami ve mescitlere giremez. Çünkü mescitler namaz kılmak için ayrılmış yerlerdir. Namaz kılamayacak halde bulunan bir kimsenin böyle mukaddes yerlere girmesi caiz olmaz. Mescitlerin üzeri de mescit hükmün­de olduğundan bu halde bulunan kadınlar mescidin üzerine çıkıp dura­mazlar. Ancak, soğuk, susuzluk, yırtıcı hayvan ve düşman gibi tehlikeler­den korunmak için hayız, nifas veya cünüp halde iken mescide girmek ca­izdir. Çünkü bu durumda hayatî bir zorunluluk vardır.

Kâbe’yi tavaf edemezler

Âdet gören ve lohusa olan kadın bu halde iken herhangi bir şekilde Kâ- be-i Muazzama7yı tavaf edemez, haramdır. Bu tavaf, ister haccm farzların­dan sayılan ziyaret tavafı, isterse değişik zamanlarda yapılan nafile tavaflar olsun fark etmez, yani caiz değildir. Çünkü Kâbe mü’minlerin kıblesi, yer­yüzünün ilk mescidi, İslâm’ın en mühim rükünlerinden birisi olan haccm farzının eda edildiği mukaddes bir mahaldir. Buraya hayız ve nifas gibi manevî kirlilik hâlinde girmek caiz değildir. Hac esnasında bu halde bulu­nan mü’min kadınlar bütün hac vazifelerini yaptıktan sonra tavaflarını sonraya bırakırlar.

Originally posted 2017-03-02 13:46:32.