Dini Konular

Ağır ve hafif necasetler namaza engel olur mu?

ağır ve hafif necaset
Written by admin

Ağır ve hafif necasetler namaza engel olur mu?

Ağır necasetin namaza engel olacak miktarı: Ağırlığı tahmin edilebilecek şekilde katı olan necasetin bir dirhem (3 gram) miktarından fazlası namaza engeldir. Sıvı ve akıcı olanları ise el ayasına göre tahmin edilir. İdrar gibi sı­vı pisliklerin bulaşıp kapladığı yer parmak diplerinden itibaren avuç için­den fazla ise namaza engeldir. Bunun için bedeninde, elbisesinde veya na­maz kılacağı yerde bu kadar necaset bulunan kimsenin, namaza durmadan önce bu pisliği gidermesi farzdır. Temizlemek mümkün olduğu halde, te­mizlemeden namaz kılarsa namazı sahih olmaz.

Dirhem miktarı olan necaset bulunduğu halde namaz sahihse de temiz­lemek için imkân ve zaman varken o şekilde bırakmak tahrimen mekruh­tur. Yani dirhem miktarı necasetin temizlenmesi vaciptir. Hatta üzerinde dirhem miktarı necaset bulunan kimse namaza başlamışsa bu durumu ha­tırladığı takdirde namazı bozup o pisliği gidermelidir. Dirhem miktarından az olan necaseti temizlemeden bırakmak da tenzihen mekruhtur.

Şâfiî, Mâliki, Hanbelî Mezhebi’ne ve İmam-ı Züfer’e göre ise pislik ne kadar az olursa olsun namaza engeldir. Bunun için pisliğin bulaştığı yeri yıkamadıkça namaz sahih olmaz.

Bundan dolayı, elbisesinde, bedeninde, namaz kılarken ayaklarını, dizle­rini, ellerini, burnunu ve alnını koyacağı yerde pislik varsa önce onları te­mizlemek lazımdır.

Hafif necasetin namaza mâni olacak miktarı: Pislik bedende bulaştığı organın veya elbisenin dörtte birinden fazla ise namaza mâni olur. Temiz­lenip giderilmesi farzdır. Dörtte birden az ise namaza mâni olmamakla be­raber temizlenmeden namaza başlamamak gerekir.

Pislik bulaşan elbise veya bedenin dörtte biri şu şekilde belirtilmektedir: Pisliğin bulaştığı şey elbise ve çamaşır ise kol, bacak, yaka ve etek gibi par­çalarının dörtte biridir. Yoksa giyilen şeyin tamamının dörtte birisi değildir. “Elbisenin tamamının dörtte biridir” görüşünde olan âlimler varsa da esas olarak birinci görüş kabul edilmiştir.

Pisliğin bulaştığı şey, el, ayak gibi organlardan biri olursa bu durumda bu organın dörtte birine itibar olunur. Mesela hafif sayılan pisliklerden biri­si gömleğin kolunun veya ayağın dörtte birinden fazla yerine bulaşmışsa temizlenmeden namaza durmamak lazımdır. Bu miktardan az da olsa te­mizlemek bir takva işaretidir, Müslüman’ın ibadetteki titizliğini gösterir. Ayrıca temizliğe ne kadar dikkat edilirse ibadetlerdeki sevabı da o kadar fazla olacaktır.