Instagram

“Allah’a and olsun ki ahirete göre dünyanın durumu birinizin denize parmağını da…

Written by admin


“Allah’a and olsun ki ahirete göre dünyanın durumu birinizin denize parmağını daldırması gibidir. Baksın bakalım parmağı ona denizden ne getiriyor.” (Ahmet b. Hanbel, Müs. Şamiyyin, 17326)
Ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam edecek olan bir hayattır. Ahirete iman eden kişi; ölümü bir son olarak görmez ve bu dünyada ki davranışlarına dikkat ederek yaşar. Çünkü bu kişi amellerinin karşılığında ceza ya da mükafat alacağını bilir. Ahirete iman eden kişi, bu dünya da karşılaştığı zorluklara karşı sabırlı olması gerektiğini bilir. Bu dünyanın fani olduğunu ve gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu bilen insan; hastalık, ölüm, haksızlık, iftira, yoksulluk gibi durumlar karşısında sabırla ve metanetle hareket eder. Çünkü bu haline sabırla şükrederse Allah’ın onu ahirette mükafatlandıracağını düşünür.
Fakat ahirete imanı olmayan ya da bunun idrakinde olmayan kişi ölümü kesin bir son olarak görür ve onun için sadece bu dünyada yaptığı işler ile meşgul olur. Onun anlayışına göre hayat, dünyadaki 50-60 senelik kısa bir ömürden ibarettir.
Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya tarlasına ne ekilirse ahirette de o biçilir. Onun için her insan ölüm gelmeden önce aklını kullanıp dünyanın değerini bilmelidir. İnsan dünyaya bir kez gelir ve ölünceye kadar ne yapabilmiş ise onu azık olarak ahirete götürür. İyilik yapmış olan, gittiği yerde o iyiliğin sevap ve ödülünü bulur. Kötülük yapanlar da onun cezasını görürler. Bu yüzden ahirette yiyeceğimiz azığı şimdiden iyi hazırlamaya çalışmalı ve ahirete yarayacak hayırlı işler yapmalıyız.
#islam #islamisözler #islam❤️ #islampost #islamabad #islam4_life #islamic_art #islamic #videoislam #islamicquotes #islamupdate #islami #islamik #din #dini #dinisözler #dinipaylasimlar #dinibilgiler #dinimizislam #dinikitaplar #dinimiz #genç #islamgençleri #ayet #ayetelkürsi #ayetler #ayetlervehadis #ayetelkursi #kuranSource