Allah C.c

Allah’a c.c. Karşı Vazifelerimiz

Written by admin

Ahlakın Tarifi;

İnsanda var olan ve onun davranışlarına yön veren duygu ve düşüncelerdir. Bu duygu ve düşünceler onda iyi davranışlar olarak ortaya çıkarsa buna ‘Güzel Ahlak’, kötü davranışlar olarak ortaya çıkarsa ona da ‘Kötü Ahlak’ denir.

Fakat ahlak kelimesi yalnız başına kullanıldığında genelde olumlu olan mana kastedilir; filan kişi ahlaklı denildiğinde onun Güzel Ahlaklı olduğu anlaşılır.
 ALLAH’A(CC ) KARŞI VAZİFELERİMİZ

Kâinattaki her canlının bir yaratılış gayesi ve hikmeti vardır. Her yaratılan, yaratılış gayesine muvafık davrandığı müddetçe görevini yapıyor demektir. Mesela arı, yaratılış gayesi olan balı yaptığı müddetçe görevini yapıyordur. Pekî, insanın yaratılış amacı nedir? Bu sorunun cevabını elbette ki onu yaratan Allah<cc,) Kur’an-ı Ke- rim’de “Ben cinleri ve insanları*

ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat Suresi: 56) buyura­rak vermiştir. Allah’ü Teâlâ’ya hakkıyla ibadet edebilmek için O’nu bilmek gereklidir.

İnsan olarak Allah’ü Teâlâ karşı vazifelerimiz sadece O’nu bil­mek ve ibadet etmekten ibaret değildir. Rabbimize karşı vazifeleri­mizi maddeler halinde sıralayacak olursak;

  1. Allah’a iman etmek,
  2. O’na ibadet etmek,
  3. Emirlerine uyup, yasaklarından sakınmak,
  4. O’nu her şeyden çok sevmek,
  5. En çok O’ndan korkmak (çekinmek, sakınmak),
  6. O’nu çok hatırlamak (zikretmek),

O’na çok şükretmek.
Rabbimize karşı olan vazifelerimizi teferruatıyla saymak mümkün değildir. Ancak bu teferruat yukarıdaki maddelerin zımnında mevcuttur. Bir insan bunlara riayet etmekle Allah’ü Teâlâ’ya karşı olan vazifelerini -bi iznillah- yerine getirmiş olur.