Dini Konular Dini Menkibeler

Allah(c c )’ı Ziyaret

Written by admin

Allah(c c )‘ı Ziyaret

Müslümanların Mekke-i mukerreme de bulunan Kabe’yi ziyaret­leri hakikatte Allah<cc) yu ziyaret, Medine-i münevvere’yi ziyaretleri de Rasülüllah<sav>‘i ziyarettir.

İnsan hayatında çok büyük değere sahip olan bu vazife, kişiye farz ol­duktan sonra eğer kendisi yaşlı yahut hasta olurda, iyileşme ümidi olmazsa, kendi yerine bir başkasını vekil olarak göndermesi gerekir. Vekil bu haccı sahibi için ifa ederken, onun adına niyet etmelidir. Bundan sonra aldığı so­rumluluğu, bütün yönleriyle eksiksiz yerine getirmeye çalışmalıdır. Farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle ve müstehabıyla haccı tam yapmalıdır. Ufak tefek zor­luklarla ve bahanelerle sünnet ve müstehaplarını zayi etmemelidir.

Allah için yapılan bir ibadette hiçbir ayrıntıyı küçük görmeyen, Allah dostlarından Mahmut efendi hazretleri bu meselede çok hassas davranırlardı. Şöyle ki;

Her yıl memleketi olan Of a gider onbeş gün kalarak irşat ve sıla-i rahimde bulunurdu. Bir seferinde memlekete gittiğinde fazla bekleme­den dönünce, sevenleri bu kadar çabuk gelip gitmesine bir anlam ve- remeyip kendisine “Niçin bu kadar acele ediyorsunuz?” diye sorarlar. Hoca efendi Of’tan bir dostunun kendisini vekil olarak hacca gönder­mek istediğini ve vekilin hac yolculuğuna müvekkilinin memleketinden başlamasının müstehab olduğunu, kendisinin de bu müstehabı terk etmemek için İstanbul’dan Of’a geldiğini ve hemen dönmesi gerektiğini söyleyerek. İslam dininde en küçük bir sünnetini bile saatlerce yolculuk yapmaya tercih edeceğini onlara bir kez daha hatırlatmış olur.