Allah C.c

Allah’ın C.c. Zatına Ait Sıfatlar

Written by admin

Allah’ın C.c. Zatına Ait Sıfatlar
ALLAH’ın zatına ait sıfatlar olup , zatından ayrılması mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sfatlar sadece ALLAH’ü Teala’ya has olup benzerleri kullarda bulunmaz.
Zati sıfatlar 6 dır;
allahin-zatina-ait-sifatlar
1: Vücud
ALLAH’ü Tealanın var olması demektir. Asıl varlık ALLAH’ın c.c. olup , mahlükatın varlığı ALLAH c.c. ile kaimdir.
2: Kıdem
Evveli olmamak ALLAH’ü Teala ezelidir. Varlıgının başlangıçı yoktur. O’nun dışında herşey sonradan ALLAH c.c. tarafından yaratılmıştır.
3: Beka
ALLAH’ın c.c. varlıgının sonu olmaması demektir. ALLAH-ü Teala – nın yarattıkları sonradan oldugu gibi , bir zaman sonra yine yok olacaktırlar.
4: Vahdaniyet
Bir olmak demektir. ALLAH-ü Teala zatında ve sıfatlarında taktir. ortagı eşi ve enzeri yoktur.
5:Muhalefetün Li’l-Havadis
Sonradan yaratılmışlara benzemek demektir. ALLAH-ü Teala insanın hatırına gelen herşeyden başkadır. ALLAH’ın c.c. zatı düşünülemez.
6: Kıyam Bi-nefsihi
Varlıgı kendinden olmak başkasına muhtaç olmamaktır. Bütün mahlükat var olmak hususunda ALLAH-ü Teala’ya muhtaçtır. O ise kimseye muhtaç degildir.
Kaynak: Yayına Hazırlayan Mahmut Eren Temel Dini Bilgiler Kitabından alıntıdır.
Allah’ın Zatına Ait Sıfatlar , zati sıfatlar nelerdir?, zati sıfat nedir, ALLAH ın sıfatları