İlahiler

Alnımızın Çatı

Written by admin


Alnımızın Çatı

Ömer Karaoğlu

Albüm: 2020 Ömer Karaoğlu

Şehadet özlemi düştüğünde içimize
Cennetin rüzgarı estiğinde yüzümüze
Ve önce biz varacağız Arasata kardeşlerim
Gideceğiz ve en önce biz havzın başında bekleyen Peygamberin yanına, çünkü biz cihadı alnımızın çatına vurduk, önce şehadeti koyduk her sabah duamızın başına.
Şehadet özlemi düştüğünde içimize
Cennetin rüzgarı estiğinde yüzümüze
Albüm: 2020 Ömer KaraoğluSource link