Dini Konular

Azgınlık ve Bozgunculuk Yapmak

Written by admin

Azgınlık ve Bozgunculuk Yapmak
dini-bilgiler-sitesi

Kuran’da bunlar, çok çirkin r:r fiil olarak zikredilir;

“Cehennem de azgınlar için sergilenir.” (Şuam 91)

“…ve azgınlar onun içine dökülüverilmiştir.”

(Şuara 94)

“…gerçekten azgınlar için de muhakkak varı­lacak kötü bir yer vardır.” (Sad 55)

“İnkâr eden ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanların, yapmakta oldukları bozguncu­luklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekle­riz.” (Nahl 88)

Azgınlık, aşırı olursa kişiyi maazallah iman­dan edebilir. Allah ve Rasulü’ne karşı azgınlık eden geçmiş kavimler gibi.

Fakat buradaki azgınlık, insanlara zulüm, Müslümanların hakkını yeme, iftira gibi azgınlık yapanlar ve huzuru bozmaya çalışan bozguncu­lardır. Nitekim eskiden olduğu gibi zamanımızda da bunun gibileri, fitne-fesat peşinde olmaya de­vam etmektedirler.

Allah Rasulü, bu kişileri şöyle zemmetmiştir;

“İnsanlar arasına bozgunculuk ve kötülük sokmaktan sakınınl Çünkü böyle hareket, dini

yok eder.” ı Ebu Dmmd

“Sılâ-i rahmi terk ile azgınlık (yapan), âhire tte ona hazırlanan azabla beraber, dünyada da Al­lah’ın acele olarak cezasını vermeye (bu ikisinden) daha lâyık bir günah yoktur. £  £

Hadîs-i şerifte geçen azgınlık; Allah in emir ve ya­saklarının dışına çıkarak mahlûkatına zulüm etmek manasına da gelmektedir.

Originally posted 2016-12-12 10:22:50.