İmam Hatiplik Sınavlar

Bilecik İl Müftülüğünden Alım Duyurusu

Bilecik İl Müftülüğünden Alım Duyurusu
Written by admin
BİLECİK MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN ALIM DUYURUSU
(Ek Ders Ücreti Karşılığı Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği Sınavının İlanı)
            Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar vee Öğrenci Yurt-Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesinin gereğince Bilecik İlimiz Merkezi ve İlçe Müftülüklerimize 2017 Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kurslarında altta belirti edilen şartlar kapsamında gereksinim olması durumunda ek ders ücreti karşılığında vazifelendirilmek üzere, müsabaka imtihanıyla Kadın geçici Kur’an Kursu Öğreticisi alınacaktır.
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1-657 nolu Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirti edilen şartları taşımak,
2-DİB “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirti edilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3-En az İmam Hatip Lisesi mezunu ya da üstü dini öğrenimi olmak,
4-Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,                       
5-2016 senesi KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri puan almış olmak,
BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ EVRAKLAR
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3-En son öğrenim halini gösterir belge/diploma fotokopisi
4-2016 senesi KPSS (DHBT) netice belgesi
5-Varsa hafızlık belgesi
BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR
1-Başvuru gerçekleştirme isteyenler en geç 27/01/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar dilenen evraklarla beraber Bilecik İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.
2-Mülakat, İl Müftülüğünce oluşturulacak bir komisyon doğrultusunda 31/01/2017 Salı gününde saat 09.30’da Bilecik İl Müftülüğünde gerçekleştirilecektir.
3-Adaylar imtihana gelir iken kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanısıra bulundurmayanlar muhakkak imtihana alınmayacaktır.
4-Şartları haiz olarak sıralamaya giren ilgili isteklilerin 31/01/2017 Salı günü saat 09.30’da Müftülük binasında hazır bulunmaları gerekmektedir. İlgili tarih ve saatte hazır bulunmayanlar imtihana alınmayacaktır.
 5-Sınav neticeleri başarı sırasına göre www.bilecik.diyanet.gov.tradresinde yer alan internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ilaveten tebligat yapılmayacaktır.
 6- Mülakat sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır. İl Müftülüğü imtihan kurulunca yapılacak mülakat imtihanı sonucunda puanı en yüksek olandan başlamak üzere vazifelendirme yapılacaktır.
7-Puanların eşit olması durumunda; (DHBT) puanı, hafızlık, eğitim ve doğum tarihine göre vazifelendirmede öncelik verilecektir.
8-Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmadığına dair adayın beyanı temel alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda olduğu belirleme edilenlerin müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacağı gibi vazifelendirme yapılması durumunda de vazifele ilişiği kesilecektir. Şayet İdareler doğrulusunda kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel meşru faizi ile beraber tazmin edilecektir.
9.Müracaatlar yalnızca İl Müftülüğümüze yapılacak olup; dilekçesinde vazife gerçekleştirme istediği yer olarak yalnızca İl Merkezi ya da bir İlçeyi tercih edebilecektir. İl Müftülüğümüz dışındaki müracaat edenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.
10- Bu duyuruda belirleme edilen temellara ideal olmayan, posta ve faks yolu ile oluşturulan müracaatlar ile 27.01.2017 tarihi saat 17:30’dan sonra oluşturulan müracaat istekleri kabul edilmeyecektir.
11-Geçici olarak vazifelendirilenler, 5510 sayılı “Sosyal Emniyet Kanunu” hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Sınava katılma şartlarını taşıyan duyuruya ideal şekilde oluşturulan müracaatların gereksinimden çok olması durumunda KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ihtiyacın 3 katı aday sözlü imtihanına alınacaktır. Şartları tutanlar başarı sırasına göre çağrılacaktır.