Bizimle onlar arasindaki ayirici temel unsur namazdir. Namazi terkeden kimse kuf…