Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alar…