Dini Sorular ve Cevaplar

Büyük günah işleyen bir mü’min imandan çıkar mı?

Written by admin

Büyük günahlar, mü’mini imandan çıkarmaz, mü’min kafir olmaz, onun iyi amelleri de zayi olmaz. Kendisine hakiki mü’min veya fasık mü’min denebilir.

Ebu Hanife’ye göre “Bu günah değildir.” Demedikçe günahkar bir Müslüman’a kafir denemez.

Günah işleyen kimse mü’mindir fakat asidir. Fasık da denilir. Kıyamet günü Allah dilerse ona şefaat eder. Salih bir ameli ile veya kendi lütfu ve keremi ile affeder. Allah dilerse cezasını çektirdikten sonra cennetine koyar. Bu hususlar “Ukad”isimli kitaptan alınmıştır. Şirkten başka bütün günahların affedildiğinin delili şu ayeti celiledir:

“Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.” Nisa Suresi, 48

Fasık; sözlükte “bir şeyden çıkan” anlamına gleir. Din ıstılahında, inkar edenlere ve iman ettiği halde Allah ve peygambere itaat etmeyen, dini görevlerini terk eden ve günah fiillerini işleyenlere denir. Her kafir, fasıktır ancak her fasık, kafir olmayabilir. Asi mü’min fasıktır ama kafir değildir.

Maide suresinin 49. Ayetinde inananların çoğunun fasık olduğu bildirilmiştir.

Fasık vasfı, zem ifade eden bir kavramdır. “Allah fasıklardan razı olmaz” Tövde suresi, 96

Ve onlara hidayet etmez. Tövbe Suresi, 24

Fasıklık vasfından kurtulabilmek ancak iman edip salih ameller işlemek, haram ve günahlardan uzak durmak, işlenen günahlara tövbe etmek ile mümkündür.