Dini Konular

 • Tahrif edilmiş dinler hangileridir?
  Tahrif edilmiş dinler hangileridir? Bu dinler esasen semavî olup Allah tarafından gönderilmiş birer hak dindir. Fakat zamanla tarihî seyri içinde asıllarmı koruyamamışlar, içlerine insan eli karışmış, tahrif edilmiş ve bozulmuşlardır. Yahudilik: Cenab-ı Hakk'm İsrailoğulları'na gönderdiği dinin adıdır. Bu dinin pey­gamberi Musa Aleyhisselam, kitabı ise Tevrat'tır. Hz. Musa bu hak dini in­sanlara Tevrat'ta bulunan hakikatleri tebliğ ederek anlatmıştır. Yahudiliğin esas ve hükümleri mu...
  28 Aralık 2016
  862 defa okundu.
  0 yorum
 • Hak din ve batıl dinler
  Hak din ve batıl dinler Bugün yeryüzünde insanların bağlı oldukları dinleri başlıca üçe ayırabi­liriz. Hak din, tahrif edilmiş dinler ve batıl dinler. Hak dinin özelliği nedir? Hak dinin en önemli özelliği vahye dayalı olmasıdır. Bunun için hak di­ne aynı zamanda İlahî ve semavî din de denir. Yüce Allah, hak dini insanlara peygamberleri vasıtasıyla duyurmuştur. Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri din, hak din­dir. Çünkü peygamberlerin hepsi de insanları All...
  28 Aralık 2016
  3020 defa okundu.
  0 yorum
 • İslam Dininin insan hayatındaki yeri ve faydalan nelerdir?
  İslam Dininin insan hayatındaki yeri ve faydalan nelerdir? Dinin insan hayatında apayrı bir yeri vardır. Din, fert ve toplum için za­rurî bir ihtiyaçtır. İnsan bu ihtiyacını karşıladığı zaman hem şahsi hayatına hem de aile ve toplum hayatına çok önemli faydalar sağlamış olur. İnsan beden ve ruhtan oluşan bir varlığa sahiptir. Et ve kemikten meydana gelen bir cesede insan denemeyeceği gibi sadece ruhtan ibaret olan bir varlığa da insan ismi verilmez. Böylece insanın bedeni ve ruhu ile bir bütü...
  26 Aralık 2016
  1062 defa okundu.
  0 yorum
 • İslam Dini nasıl doğdu kaynağı nedir?
  İslam Dini nasıl doğdu, kaynağı nedir? Din insanla birlikte düşünülür, birbirlerinden ayrılmaz. İnsan din ile ikiz kardeştir, insanla beraber doğmuş ve insanla birlikte hayatını devam ettirir. İnsanın yaratılışından beri din düşüncesi mevcuttur. Nerede bir toplum varsa orada mutlaka bir din ve inanç sistemi vardır. "İnsan düşünülürken zihne derhal bir din duygusunun gelmemesi mümkün değildir." Zaten tarihin hiçbir döneminde dinden haberi olmayan bir topluma rast­lanmamıştır. Çünkü din, ...
  26 Aralık 2016
  2152 defa okundu.
  0 yorum
 • Şirk Nedir Ve Kaç Çeşittir?
  Şirk Nedir Ve Kaç Çeşittir? Şirk: Allah-ü Teâlâ’ya varlığında, birliğinde, ilâhlığında veya sı­fatlarında ortak koşmaktır. Şirkte Allah’a iman vardır ama makbul bir iman değildir. Bunun için de müşrikler kâfirdir. Şirk birkaç şekilde olur: Allah-ü Teâlâ’nın birliğini kabul etmeyerek O’na ortak veya ortaklar koşmak. Mesela; Eski Yunan’da Savaş Tanrısı, Güzellik Tanrıçası gibi ilâhların varlığına inanılırdı. Bu şirktir. Allah’ın c.c. birkaç farklı unsurdan oluştuğuna inanmak. Hristiyan...
  25 Aralık 2016
  780 defa okundu.
  0 yorum
 • Sapık Fırkalar
  FIRKA-I DÂLLE (Sapık Fırkalar): 1: Hâricîlik: Harici terim olarak “itaatten çıkıp isyan eden” anlamına gelmek­tedir. İlk olarak Sıffın savaşında Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında ha­kemlik yapılmasına karşı çıkıp Hz. Ali’ye isyan ederek ortaya çıktılar. Elalife’ye itaatten ayrıldıkları için kendilerine “Havaric” yani Hariciler denildi. Haricilerin çoğuna göre büyük günah işleyen kâfir olur. Şiilik: Mana olarak “taraftarlık” demektir. Terim olarak Hz. Ali’yi sevmede ve onun taraf...
  23 Aralık 2016
  671 defa okundu.
  0 yorum
 • Ehli Sünnet Vel cemaat Nedemektir?
  Ehli Sünnet Vel cemaat Nedemektir? İtikattaki doğruluğun ölçüsü nedir? Bu sorunun cevabını Allah- ü Teâlâ Hazretleri Bakara Suresi 137. ayeti kerimede veriyor; “Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak hidayete ermiş olurlar.” Bu ayeti ke­rimede Allah-ü Teâlâ’nın siz dediği şüphe yok ki Peygamberi- miz(sav') ve ashabıdır. Yine bu soruya cevap teşkil edebilecek Peygamberimizin(sav') şu Hadis-i Şerifi vardır. “Bu ümmet yetmiş üç fırkaya bölünecektir. Bunlardan biri ha...
  23 Aralık 2016
  955 defa okundu.
  0 yorum
 • İslam Dinin Kaynağı Nedir?
                                              İslam Dinin Kaynağı Nedir? Yukarıda 3 ana sahada incelediğimiz İslâm Dini Hükümlerinin belirli kaynakları vardır. Eğer herhangi bir hüküm (emir veya ne- hiy) bu kaynaklardan birisine dayanıyorsa kabul edilir. Eğer bu kaynakların dışından gelen bir hüküm ise İslâmiyet ile alakası yok­tur. En hafif tabir ile “Bid’at” olur. İslâm’da hükümlerin dört ana kaynağı vardır. Bunlar; Kitap: Allah-ü Teâlâ’nın Peygamber Efendimize*sav 1 vahiy yoluyla 23...
  22 Aralık 2016
  803 defa okundu.
  0 yorum
 • Din Kaç Kısımdır?
   DİN NEDİR? Din (hak din); akıl nimeti verilmiş olan insanı, kendi tercihiyle dünya ve ahiret mutluluklarına ulaştıracak ilahi bir kanundur. Dinin fâidesi, akıl sahibi olan insanın, dini kendi iradesi ile seçmesi sonucu ortaya çıkar. Yoksa sadece dinin varlığı -insan onu hayatında yaşamadığı müddetçe- onu mutluluğa götürmez. Bununla beraber insanın seçtiği ve yaşadığı dinin “İlâhi” yani Allah-ü Teâlâ’nın seçmiş olduğu bir din olması gerekir. Bu da aşa­ğıda açıklanacağı gibi “İslâm Dini’...
  22 Aralık 2016
  1015 defa okundu.
  0 yorum
 • Hac Nedir?
  HAC NEDİR? Mal yönünden ve bedenen müsait olanların, belirli bir zaman dilimi içerisinde Kabe’yi ve diğer mukaddes mekânları ömürde bir defa ziyaret etmelerine “Hac” denir. Hac Kimlere Farzdır: Bir kimseye haccm farz olması için şu şartlar gereklidir: Müslüman olmak, Akıllı olmak, Buluğa ermiş olmak, Hür olmak, Sağlıklı olmak, Hacca gidecek kadar zengin olmak. Haccın Vakti: Hac vazifesinin yerine getirileceği günler Arefe günü ile Kurban Bayramı günleridir. A...
  19 Aralık 2016
  689 defa okundu.
  0 yorum