Dini Konular

 • Abdest hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır
  Abdest hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu şekilde maddî kirlerden arınarak Rabb'inin huzuruna çıkan mü'min, aynı zamanda manen de temizlenir, kalp ve ruhunu günah paslarından arındırmış olur. Sünnet üzere abdest alınınca günah ve hataların nasıl gide­rildiğini Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir hadis-i şerifte şöyle ifade etmek­tedir: "Abdest alırken ağzına ve burnuna su veren kimsenin ağız ve burnuy­la işlemiş olduğu hataları çıkıp gider. Yüzünü yıkadığı zaman, yüzün­den; hatta iki göz k...
  4 Nisan 2017
  577 defa okundu.
  0 yorum
 • Abdestin farzları nelerdir?
  Abdestin farzları Abdestin dört farzı vardır: Yüzü bir kere yıkamak Yüzün abdestte yıkanması gereken kısmı; alında saçın bittiği yerden çe­nenin alt kısmına kadar olan yerle iki kulak yumuşağı arasındaki yerdir. Sakal başlangıcı ile kulak yumuşağı arasında kalan kılsız yerlerin de yıkan­ması farzdır. Başın ön kısmından saç dökülmüşse suyu oraya kadar ulaş­tırmak gerekmez. Gözlerin içine suyu ulaştırmak icap etmez. Ancak göz kapaklarının çevresi yıkanmalıdır. Kaş, bıyık ve sakalı yıkamak...
  4 Nisan 2017
  812 defa okundu.
  0 yorum
 • Abdeste engel olan ve engel olmayan haller nelerdir?
  Abdeste engel olan ve engel olmayan haller nelerdir? Abdestte yıkanması gereken yerlere hamur, mum ve bir tabaka oluştu­ran, altına suyun geçmesine imkân vermeyen boyalar abdeste engeldir. Bunların giderilmesi gerekir. Ancak boyacıların tırnaklarında bulunan bo­yaların giderilmesi zor oluyorsa boyanın ürnak altında bulunması abdesti- ne zarar vermez. Tarla, bağ ve bahçe işlerinde çalışan kimselerin ve bazı meslek sahiple­rinin işi gereği olarak tırnaklarmda bulunan kirler abdeste engel olmaz...
  3 Nisan 2017
  1004 defa okundu.
  0 yorum
 • Abdestin sünnetleri
  Abdestin sünnetleri Abdeste başlamadan önce Euzü Besmele çekmek: Euzü Besmele'yi başta getirmeyi unutan kimse abdest esnasında akima geldiği yerde söyle­yebilir. Abdestten önce Euzü Besmele söylemeyi hiç ihmal etmeyen Pey­gamberimiz (a.s.m.) bunda büyük bir faziletin olduğunu bildirmiştir. Niyet etmek: Abdest almaya başlarken kalben Allah'ın emrini yerine getirmek, namaz kılmak veya abdestsizliği gidermek amacıyla niyet edilir. Bunun yanında dil ile de "Niyet ettim Allah rızası için abdest ...
  3 Nisan 2017
  696 defa okundu.
  0 yorum
 • Abdestin adabı ve çeşitleri
  Abdestin adabı ve çeşitleri Namaza hazırlanmak maksadıyla henüz vakit girmeden abdest al­mak. Abdest alırken kıbleye yönelmek. Suyun sıçramaması için abdest alırken yüksekçe bir yerde durmak. Bir zaruret olmadıkça abdest esnasında konuşmamak. Suyu dökmesi için başkasından yardım istememek. Fakat bir rahatsız­lığından dolayı kendisi suyu dökemiyor yahut bir başkası kendi arzusu ile abdest suyunu hazırlıyor ve döküyorsa bu adaba aykırı değildir. Her abdest azasmı yıkarken Besme...
  3 Nisan 2017
  795 defa okundu.
  0 yorum
 • Abdestin manası, maddî ve manevî hikmetleri
  Abdest Abdestin manası, maddî ve manevî hikmetleri Abdest, yüzü ve dirseklerle birlikte elleri yıkamak, başının dörtte birini mesh etmek, topuklarla beraber ayakları yıkamaktan ibaret olan bir temiz­lik ve bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de de Rabb'imiz abdest hakkında şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve ellerinizi dirsekler­le beraber yıkayın. Başlarınızı mesh edin. Ayaklarınızı topuklarla beraber yıkayın..." Abdest, başta namaz olmak üzere bazı ibadet...
  2 Nisan 2017
  638 defa okundu.
  0 yorum
 • Kabarcık suyu ve uyumak abdesti bozar mı?
  Kabarcık suyu ve uyumak abdesti bozar mı? Kabarcık suyu abdesti bozar mı? Vücutta bulunan kabarcıklardan çıkan saf su da sahih kabul edilen gö­rüşe göre kan hükmündedir. Fakat kabarcıktan çıkan suyu kan hükmüne dâhil etmeyen diğer bir görüşe göre çiçek, uyuz ve egzama hastalıklarına yakalananlar için bir ruhsat ve kolaylık bulunmaktadır. Yani bu gibi hasta­ların yaralarından çıkan akıntı abdesti bozmamaktadır. Basur (mayasıl) yaşlığı ve parmak araları pişiği de abdesti bozmaz. Ayrıca Şaf...
  31 Mart 2017
  720 defa okundu.
  0 yorum
 • Gülmek abdesti bozar mı?
  Gülmek abdesti bozar mı? Namazda gülmek: Namaz kılarken yanında bulunanların işitebilece­ği derede sesli olarak gülmek abdesti bozar. Fakat bir kural olarak cenaze namazı kılarken veya tilâvet secdesi yaparken sesli de olsa gülmek abdesti bozmaz. Aldığı gusül abdesti ile namaz kılan kimse namazda sesli olarak başkası işitecek şekilde gülecek olsa bu takdirde yeniden gusletmesi gerek­mez, sadece tekrar abdest alması, ondan sonra namaz kılması gerekir. Erginlik çağma ermemiş olan çocuğun n...
  31 Mart 2017
  981 defa okundu.
  0 yorum
 • Abdest nasıl alınır? Abdest alma yöntemleri
  Abdest nasıl alınır? Abdest alma yöntemleri Önce "Allah rızası için abdest almaya niyet ettim" dedikten sonra kollar dirseklere kadar sıvanır, pantolonun paçaları katlanır. Mümkünse kıble ta­rafına durulur. Suyun sıçramayacağı bir yer seçilir. Euzii Besmele çekilerek eller bileklere kadar iyice yıkanır. Parmaklar birbirine geçirilerek parmak aralarmda kuru bir yer bırakıl- mamaya çalışılır. Parmaklarda yüzük varsa kımıldatarak altına suyun geçmesi sağlanır. Bundan sonra sağ avuçla üç d...
  31 Mart 2017
  546 defa okundu.
  0 yorum
 • Mestler üzerine mesh etmek nedir?
  Mestler üzerine mesh etmek nedir? Mest Aşık kemiklerini kaplayacak şekilde ayağa giyilen deri ve keçe gibi maddelerden yapılmış olan bir çeşit ayakkabıdır. Mesh: Abdest alırken ayakları yıkama yerine ayaklara giyilen mestler üzerine ıslak eli sürmek demektir. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bizzat kendisi mest giyip abdest alırken üzerini mesh ettiği gibi, ümmetinin de mestler üzerine, gerek yolculuk es­nasında, gerekse diğer zamanlarda mesh edebilecekleri ruhsatını vermiştir. Habeş Ne...
  31 Mart 2017
  501 defa okundu.
  0 yorum