Dini Konular

 • Abdesti ne bozar?
  Abdesti bozan şeyler nelerdir? Abdesti bozan şeyler Ön ve arka taraftan çıkan her türlü katı ve sıvı maddeler abdesti bo­zar. Bunların az olmasıyla çok olması arasında fark yoktur. Azı da çoğu da abdesti bozar. İdrardan başka önden çıkan meni, mezi ve vedi gibi akıntılar ve barsak kurtları abdesti bozan şeylerdendir. Önden çıkan sıvılar: Meni Şehvetle yerinden ayrılıp çıktığı takdirde guslü gerektirir; fakat ağır bir yük kaldırdıktan sonra ve üşütmeden dolayı şehvetsiz olarak gelm...
  31 Mart 2017
  511 defa okundu.
  0 yorum
 • Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartları nelerdir?
  Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartları nelerdir? Ayaklara giyilen mestlerin üzerine meshin caiz olabilmesi için bazı şart­ların bulunması lazımdır. Bu şartlardan birisi bulunmadığı takdirde yapı­lan mesh caiz olmaz. Onunla namaz kılınmaz. Bu şartlar şunlardır: Mestler abdest aldıktan sonra ayağa giyilmeli. Önce abdest alınır, alman bu abdest bozulmadan mestler giyilir. Abdest bozulup tekrar alına­cağı zaman ayakları yıkamak yerine mestlerin üzerine mesh edilir. Mestler, topuk...
  31 Mart 2017
  484 defa okundu.
  0 yorum
 • Çorabın üzerine mesh edilir mi?
  Çorabın üzerine mesh edilir mi? Çorap cinsinden bir şeye mesh edilebilmesi için giyildiği zaman on iki bin adım veya daha fazla yüründüğünde yırtılmadan dayanabilir sağlam­lıkta olması gerekir. Bu ölçüye uymayan çoraplara mesh edilmez. Yapılan mesh caiz olmayacağından alman abdest de yarım kalır. Mest dışında nelere mesh edilir? Bugün mest olarak satılan ve ayağa giyilen bazı ayakkabılara da mesh edilebilir. Mesela temiz olarak korunmak şartıyla tarlada, bağda giyilen çizmelere, aşık kemikler...
  30 Mart 2017
  468 defa okundu.
  0 yorum
 • Meshin müddeti ne kadardır? Mest üzerine mesh nasıl yapılır?
  Meshin müddeti ne kadardır? Mest üzerine mesh nasıl yapılır? Meshin müddeti Ayağa giyilen mestlere ancak belli bir müddet içinde mesh edilir. Bu müddet yolcu olana ve olmayana göre değişir. Meshin müddeti mukimler (yolcu olmayanlar) için bir gün bir gece (yirmi dört saat), yolcu olanlar için üç gün üç gecedir (72 saat). Bu müddet, meshi abdestli olarak giyip tekrar abdestin bozulduğu andan itibaren başlar. Mesela sabahleyin saat altıda abdest alan bir kimse tekrar abdestini boz­madan önce m...
  30 Mart 2017
  601 defa okundu.
  0 yorum
 • Guslün farzları nedir?
  Guslün farzları nedir? Guslün farzı üçtür: Mazmaza: Ağza bolca su verip boğaza kadar çalkalamak. Istinşak: Buruna su çekip içini yıkamak. Hiçbir kuru yer bırakmamak üzere tepeden tırnağa bütün vücudu iyice yıkamak. Farz olan guslün tam olarak yerine getirilmesi için şu hususlara dikkat etmek gerektir: Ağza su verirken dişlerin arasında suyun geçmesine engel olacak yemek arükları bulundurulmamalıdır. Burnu temizlerken burunda kurumuş kir bırakılmamalıdır. Tırnak arasında k...
  28 Mart 2017
  409 defa okundu.
  0 yorum
 • Sargı üzerine meshin süresi var mıdır?
  Sargı üzerine meshin süresi var mıdır? Sargı üzerine meshin belli bir süresi yoktur. Hastalıklı kısım iyileşinceye kadar ve üzerindeki sargı durduğu sürece, her abdest ve gusülde üzeri mesh edilir. Üzerine mesh edildikten sonra sargı değiştirilecek olsa veya iyileşmiş olan yaranın üzerindeki sargı çözülüp düşse yeniden bağlandığı zaman tekrar üzerini mesh etmek gerekmez. Aynı şekilde bir sargıya mesh edil­dikten sonra üzerine başka bir sargı sarılsa onun üzerini yeniden mesh et­meye gerek yo...
  28 Mart 2017
  782 defa okundu.
  0 yorum
 • Guslün hikmet ve faydaları nelerdir?
  Gusül (Boy abdesti) Kuru bir yer bırakmadan tepeden tırnağa vücudun tamamını yıkamaya gusül denir. Türkçede gusül için boy abdesti tabiri de kullanılır. Tarifte geçtiği gibi yıkanan bir insan cünüplükten çıkmış, temizlenmiş olur. Abdeste küçük temizlik, gusle de büyük temizlik denir. Guslün hikmet ve faydaları nelerdir? Mealen "Cünüp iseniz iyice yıkanınız" buyuran Yüce Allah, cünüplük hâlinin ancak boy abdesti alarak giderilebileceğini bildirmektedir. Vücudun her tarafının iyice yıkanı...
  28 Mart 2017
  507 defa okundu.
  0 yorum
 • Gusletmek hangi hallerde farz olur?
  Gusletmek hangi hallerde farz olur? Şu üç halde gusletmek farz olur: Cünüplük Bu da iki şekilde meydana gelir: Birincisi; Herhangi bir temas ve cinsî yaklaşma olmadan erkek ve ka­dından meninin cinsel duyguyla bir his duyarak yerinden ayrılıp dışarı atılmasıyladır. Bu durum uyanıkken şehvetle dokunmak, bakmak ve kendi kendine menisini getirmekle olabileceği gibi, rüyada ihtilam olup üzerinde ıslaklığın bulunmasıyla da olabilir. Yukarıda sayılan hallerde erkekten meni geldiği gibi,...
  28 Mart 2017
  433 defa okundu.
  0 yorum
 • Guslün adabı ve kısımları
  Guslün adabı ve kısımları Guslün adabı Avret yeri açık olduğu halde kıbleye dönmemek. Gusülden sonra havlu ile kurulanmak. Guslederken konuşmamak, dua okumamak. Suyu gereğinden fazla harcamamak. Gusülden sonra iki rekât namaz kılmak. Guslün kısımları Farz olan gusiil: Cünüplük hâlinden, hayız ve nifas kanının kesilme­sinden sonra gusletmek farzdır. Sünnet olan gusiiller: Cuma günü yapılan gusül (Cuma guslü): Cuma gününün, haftanın diğer günleri arasmda ayrı ve ...
  27 Mart 2017
  437 defa okundu.
  0 yorum
 • Sargı ve yara üzerine mesh nasıl edilir?
  Sargı ve yara üzerine mesh nasıl edilir? Herhangi bir sebeple yaralanan, sakatlanan veya kırılan bir azayı abdest alırken veya guslederken mutlak surette yıkamak gerekmez. Bu gibi zarurî hallerde istifade edilebilecek birtakım kolaylıklar vardır. Bu mevzudaki ra­hatlatıcı kolaylık bizzat Peygamberimizin (a.s.m.) şahsında görülmektedir Peygamber Efendimiz, Uhud Savaşı'nda müşrikler tarafından yaralan­dığında abdest alırken, yarasının sargısı üzerine mesh etmişlerdir. Yine Hz. Ali'nin (r.a.) H...
  27 Mart 2017
  773 defa okundu.
  0 yorum