Dini Konular

 • Abdestin manası, maddî ve manevî hikmetleri
  Abdest Abdestin manası, maddî ve manevî hikmetleri Abdest, yüzü ve dirseklerle birlikte elleri yıkamak, başının dörtte birini mesh etmek, topuklarla beraber ayakları yıkamaktan ibaret olan bir temiz­lik ve bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de de Rabb'imiz abdest hakkında şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve ellerinizi dirsekler­le beraber yıkayın. Başlarınızı mesh edin. Ayaklarınızı topuklarla beraber yıkayın..." Abdest, başta namaz olmak üzere bazı ibadet...
  2 Nisan 2017
  1162 defa okundu.
  0 yorum
 • Kabarcık suyu ve uyumak abdesti bozar mı?
  Kabarcık suyu ve uyumak abdesti bozar mı? Kabarcık suyu abdesti bozar mı? Vücutta bulunan kabarcıklardan çıkan saf su da sahih kabul edilen gö­rüşe göre kan hükmündedir. Fakat kabarcıktan çıkan suyu kan hükmüne dâhil etmeyen diğer bir görüşe göre çiçek, uyuz ve egzama hastalıklarına yakalananlar için bir ruhsat ve kolaylık bulunmaktadır. Yani bu gibi hasta­ların yaralarından çıkan akıntı abdesti bozmamaktadır. Basur (mayasıl) yaşlığı ve parmak araları pişiği de abdesti bozmaz. Ayrıca Şaf...
  31 Mart 2017
  1240 defa okundu.
  0 yorum
 • Gülmek abdesti bozar mı?
  Gülmek abdesti bozar mı? Namazda gülmek: Namaz kılarken yanında bulunanların işitebilece­ği derede sesli olarak gülmek abdesti bozar. Fakat bir kural olarak cenaze namazı kılarken veya tilâvet secdesi yaparken sesli de olsa gülmek abdesti bozmaz. Aldığı gusül abdesti ile namaz kılan kimse namazda sesli olarak başkası işitecek şekilde gülecek olsa bu takdirde yeniden gusletmesi gerek­mez, sadece tekrar abdest alması, ondan sonra namaz kılması gerekir. Erginlik çağma ermemiş olan çocuğun n...
  31 Mart 2017
  1697 defa okundu.
  0 yorum
 • Abdest nasıl alınır? Abdest alma yöntemleri
  Abdest nasıl alınır? Abdest alma yöntemleri Önce "Allah rızası için abdest almaya niyet ettim" dedikten sonra kollar dirseklere kadar sıvanır, pantolonun paçaları katlanır. Mümkünse kıble ta­rafına durulur. Suyun sıçramayacağı bir yer seçilir. Euzii Besmele çekilerek eller bileklere kadar iyice yıkanır. Parmaklar birbirine geçirilerek parmak aralarmda kuru bir yer bırakıl- mamaya çalışılır. Parmaklarda yüzük varsa kımıldatarak altına suyun geçmesi sağlanır. Bundan sonra sağ avuçla üç d...
  31 Mart 2017
  993 defa okundu.
  0 yorum
 • Mestler üzerine mesh etmek nedir?
  Mestler üzerine mesh etmek nedir? Mest Aşık kemiklerini kaplayacak şekilde ayağa giyilen deri ve keçe gibi maddelerden yapılmış olan bir çeşit ayakkabıdır. Mesh: Abdest alırken ayakları yıkama yerine ayaklara giyilen mestler üzerine ıslak eli sürmek demektir. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bizzat kendisi mest giyip abdest alırken üzerini mesh ettiği gibi, ümmetinin de mestler üzerine, gerek yolculuk es­nasında, gerekse diğer zamanlarda mesh edebilecekleri ruhsatını vermiştir. Habeş Ne...
  31 Mart 2017
  825 defa okundu.
  0 yorum
 • Abdesti ne bozar?
  Abdesti bozan şeyler nelerdir? Abdesti bozan şeyler Ön ve arka taraftan çıkan her türlü katı ve sıvı maddeler abdesti bo­zar. Bunların az olmasıyla çok olması arasında fark yoktur. Azı da çoğu da abdesti bozar. İdrardan başka önden çıkan meni, mezi ve vedi gibi akıntılar ve barsak kurtları abdesti bozan şeylerdendir. Önden çıkan sıvılar: Meni Şehvetle yerinden ayrılıp çıktığı takdirde guslü gerektirir; fakat ağır bir yük kaldırdıktan sonra ve üşütmeden dolayı şehvetsiz olarak gelm...
  31 Mart 2017
  898 defa okundu.
  0 yorum
 • Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartları nelerdir?
  Mestler üzerine meshin caiz olmasının şartları nelerdir? Ayaklara giyilen mestlerin üzerine meshin caiz olabilmesi için bazı şart­ların bulunması lazımdır. Bu şartlardan birisi bulunmadığı takdirde yapı­lan mesh caiz olmaz. Onunla namaz kılınmaz. Bu şartlar şunlardır: Mestler abdest aldıktan sonra ayağa giyilmeli. Önce abdest alınır, alman bu abdest bozulmadan mestler giyilir. Abdest bozulup tekrar alına­cağı zaman ayakları yıkamak yerine mestlerin üzerine mesh edilir. Mestler, topuk...
  31 Mart 2017
  1049 defa okundu.
  0 yorum
 • Çorabın üzerine mesh edilir mi?
  Çorabın üzerine mesh edilir mi? Çorap cinsinden bir şeye mesh edilebilmesi için giyildiği zaman on iki bin adım veya daha fazla yüründüğünde yırtılmadan dayanabilir sağlam­lıkta olması gerekir. Bu ölçüye uymayan çoraplara mesh edilmez. Yapılan mesh caiz olmayacağından alman abdest de yarım kalır. Mest dışında nelere mesh edilir? Bugün mest olarak satılan ve ayağa giyilen bazı ayakkabılara da mesh edilebilir. Mesela temiz olarak korunmak şartıyla tarlada, bağda giyilen çizmelere, aşık kemikler...
  30 Mart 2017
  983 defa okundu.
  0 yorum
 • Meshin müddeti ne kadardır? Mest üzerine mesh nasıl yapılır?
  Meshin müddeti ne kadardır? Mest üzerine mesh nasıl yapılır? Meshin müddeti Ayağa giyilen mestlere ancak belli bir müddet içinde mesh edilir. Bu müddet yolcu olana ve olmayana göre değişir. Meshin müddeti mukimler (yolcu olmayanlar) için bir gün bir gece (yirmi dört saat), yolcu olanlar için üç gün üç gecedir (72 saat). Bu müddet, meshi abdestli olarak giyip tekrar abdestin bozulduğu andan itibaren başlar. Mesela sabahleyin saat altıda abdest alan bir kimse tekrar abdestini boz­madan önce m...
  30 Mart 2017
  1030 defa okundu.
  0 yorum
 • Guslün farzları nedir?
  Guslün farzları nedir? Guslün farzı üçtür: Mazmaza: Ağza bolca su verip boğaza kadar çalkalamak. Istinşak: Buruna su çekip içini yıkamak. Hiçbir kuru yer bırakmamak üzere tepeden tırnağa bütün vücudu iyice yıkamak. Farz olan guslün tam olarak yerine getirilmesi için şu hususlara dikkat etmek gerektir: Ağza su verirken dişlerin arasında suyun geçmesine engel olacak yemek arükları bulundurulmamalıdır. Burnu temizlerken burunda kurumuş kir bırakılmamalıdır. Tırnak arasında k...
  28 Mart 2017
  791 defa okundu.
  0 yorum