Dini Konular

 • Kadın ihtilam olur mu?
  Kadın ihtilam olur mu? Kadının da ihtilam olabileceği hakkında şöyle bir hadis-i şerifi Enes bin Mâlik rivayet etmektedir: Ummü Süleym, Resulullah'a (a.s.m.) gelerek rüyasında erkeğin gördü­ğünü gören kadının uyanınca ne yapması gerektiğini sordu. Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurdu: "Kadın da erkek gibi rüyasında görür, kendisinden meni gelirse gus­letmesi gerekir." Bunun üzerine Peygamberimizin hanımlarından Ümmü Seleme, "Ya Resulallah, böyle bir şey olur mu?" diye sordu. Resulullah (a...
  27 Mart 2017
  478 defa okundu.
  0 yorum
 • Gusletmesi Farz Olanlara Haram ve Mekruh Olan Şeyler Nelerdir?
  Gusletmesi Farz Olanlara Haram Olan Şeyler Nelerdir? Yıkanmayı gerektiren bir halde bulunan kimseler, başka zamanlar ya­pılmasında büyük sevap olan bazı ibadetleri o durumda iken yapamazlar. Bu caiz değildir, haramdır. Haram olan hususlar şunlardır: Nafile veya farz hiçbir namazı kılamazlar. Çünkü namazda aranan ilk şart abdesttir. Bundan dolayı boy abdesti almadan namaz kılamazlar. Kur'an okumak. Bir ayet miktarı da olsa Kur'an okuyamazlar. Ezber­den veya Mushaf'a bakarak okumak ara...
  27 Mart 2017
  464 defa okundu.
  0 yorum
 • Gusülden sonra abdest bozulunca gusül de bozulur mu?
  Gusülden sonra abdest bozulunca gusül de bozulur mu? Guslettikten sonra vücudun bir yerinden kan çıkması, idrar ve yellenme gibi hallerden sonra sadece abdest bozulur, guslü yenilemek gerekmez. Farz olan gusül yerini bulmuştur. Namaz kılmak gibi bir ibadet yapmak gerektiği zaman tekrar abdest almak yeterlidir. Açık bir ifadeyle, guslü bo­zan şeyler abdesti bozsa da abdesti bozan her şey guslü bozmaz. Alınan gusülle bütün ibadetler yapılabilir mi? Alman gusülle başta namaz olmak üzere, abdestl...
  22 Mart 2017
  509 defa okundu.
  0 yorum
 • Diş dolgusu, kaplama ve protez gusle engel olur mu?
  Diş dolgusu, kaplama ve protez gusle engel olur mu? Hanefi Mezhebi'ne göre ağız, vücudun dış kısmından sayılır. Bunun için farz olan gusül esnasında ağza su verip içini iyice ıslatmak gerekmektedir. Ancak çürüyen dişe dolgu, kaplama veya protez yapıldığı zaman altta kalan kısma su temas etmemektedir. Fakat bu durum bir zaruret olduğun­dan dişe sonradan ilave edilen parça dişin kendisinden kabul edilmektedir. Şöyle ki diş çürüyünce ve içi oyulunca ya çekilip protez yapılmakta veya oyuk kıs...
  21 Mart 2017
  481 defa okundu.
  0 yorum
 • Gusül abdesti nasıl alınır?
  Gusül abdesti nasıl alınır? Gusledecek kimse Besmeleyi okur, eğer farz olan guslü yapıyorsa "Cünüplük için gusletmeye niyet ettim" diye diliyle ve kalbiyle niyet eder. Ellerini bileklerine kadar yıkar. Bedeninde gusle engel olabilecek ya­pışmış kurumuş bir şey varsa onları giderir. Bir pislik olsun olmasın edep yerlerini ve uyluklarını yıkar. Sonra sağ avucuna su alıp ağzına verir. Boğazına kadar ağzının içini çalkalar. Bunu üç defa yapar. Dişlerinin arasını temizler. Şayet oruçlu ise...
  21 Mart 2017
  483 defa okundu.
  0 yorum
 • Kadınların özel halleri nelerdir?
  Kadınların özel halleri nelerdir? (Hayız-nifas-istihaze) Cenab-ı Hak kadını erkeğe nispetle farklı bir şekilde yaratmıştır. Bu farklılık kadının hem bedenî yapısında hem de ruhî hâlinde açıkça görülür. Kadın, ruhî bakımdan daha müşfik ve merhametli, heyecanlı, çabuk üzülen ve sevinen bir karaktere sahip olduğu gibi, vücutça ve bünyesi itibariyle de birtakım özellikleri taşımaktadır. İşte kadmm bu durumunu nazara alan İs­lâmiyet, onun hakkında farklı hüküm ve esaslar getirmiştir. Dinî tabi...
  21 Mart 2017
  418 defa okundu.
  0 yorum
 • Utanma ilme engel midir?
  Utanma ilme engel midir? Kadınlarımızın bu meseleleri öğrenmelerini engelleyen, onları bu husus­ta cahil bırakan belli başlı bir sebep "utanma" ve "ayıp" gibi yanlış ve yer­siz kanaatlerdir. Bu anlayışla bazıları ne öğrenmek için bir gayret sarf eder, ne de sorma ihtiyacı duyar. Kulaktan dolma yarım yamalak bilgilerle ye­tinmeyi tercih eder. Utanmak ve hayâ bilhassa kadınlar için, şüphesiz çok güzel ve önemli bir huydur. Ancak her şeyin bir yeri ve zamanı olduğu gibi, utanmanın da bir zamanı...
  16 Mart 2017
  457 defa okundu.
  0 yorum
 • Hayız hali (Aybaşı) nedir?
  Hayız hali (Aybaşı) nedir? Hayız hali nedir? Hayız, kadının doğum ve hastalık gibi bazı sebeplerin dışında hayatının belli yaşlarında, her ay belli günlerde rahim bölgesinden gelen kandır. Bu hâle dinî tabir olarak hayız dendiği gibi, Türkçemizde "aybaşı, âdet görme, rahatsızlık, namazsızlık ve muayyen hâl" gibi isimler de verilmiştir. Âdet görme, kadın için tabii ve normal bir durumdur. Hz. Havva vali­demizden itibaren her kadın bu hadise ile iç içedir. Nasıl ki vücut, kendisi­ne lazım olm...
  16 Mart 2017
  536 defa okundu.
  0 yorum
 • Adet ne zaman başlar, kaç gün sürer?
  Âdet ne zaman başlar, kaç gün sürer? Bir genç kızda âdet hali en erken 9 yaşında başlar. Artık bundan sonra bulûğ çağma ermiş sayılır. Âdet görme yaşının son haddi ise 55'tir. Kadının bu yaştan sonra gördüğü kan âdet kanı değildir. Bir hastalıktan dolayı gelmiş bir kan olarak kabul edilir. Ancak kan kuvvetli olarak gelirse yine âdetten sayılır. Âdetten kesilme zamanına dinî tabirle ümit kesme ve kan­dan kesilme manalarına gelen "iyas" adı verilir. Fakat kadınların bir kısmı bu yaşa gelmeden de ...
  13 Mart 2017
  506 defa okundu.
  0 yorum
 • Adet günleri değişince neler yapılır?
  Adet günleri değişince neler yapılır? Çoğu kadınların âdet günleri düzenli bir şekilde devam eder, sayısı bel­lidir. Bir genç kızın ilk olarak âdet görmesinden itibaren bu günler karar­laşmış sayılır. İlk âdeti 5 gün süren bir kız, 27 gün sonra tekrar âdet görse artık onun âdeti kararlaşmış demektir. Bir hastalıktan dolayı günleri şaş­madığı müddetçe onun âdeti 5 gün olarak kabul edilir. Düzenli olarak devam eden âdet günlerinin değişmiş olması için daha önceki âdetten farklı olarak iki defa...
  13 Mart 2017
  495 defa okundu.
  0 yorum