Dini Makale

 • İbadet insanı Cennete nasıl taşır?
  İbadet insanı Cennete nasıl taşır? İnsan her ne kadar kendisini güçlü ve kuvvetli saysa da sonsuz bir aciz­liği, bitmez ihtiyaçları vardır. Meyilleri, arzuları ve kabiliyetleri sayılama­yacak kadar çoktur. Yeryüzünün halifesi olan ve en güzel sima ile yaratılan insanın ruhunu ulvî âlemlere yücelten, kalbini nurlandıran, fikrini ışıklan­dıran, aklını ve zekâsını parlatan ibadettir. İstidat ve kabiliyetlerini gelişti­ren, insanı çevresine, ailesine ve cemiyete faydalı bir unsur haline getiren, ...
  17 Ocak 2017
  918 defa okundu.
  0 yorum
 • İslam akıl dinidir
  İslam akıl dinidir Aklıselim sahibi olan bir insan İslâm'ın hiçbir meselesinde yadırgayaca­ğı bir taraf, akıl ve mantığına ters gelen bir yönü bulamaz. Çünkü İslâm akıl ve mantık dinidir. İslâmiyet gerek iman esaslarını anlatırken, gerekse dinin temel meselelerini ifade ederken önce düşünmeyi, sonra kabul etme­yi ister. Kur'an'da Allah'ın varlık ve birliği, âhiretin var oluşu ve kesin ola­rak geleceği anlatılırken, insanların gözleri ile görebilecekleri deliller örnek olarak verilir; daha sonra...
  29 Aralık 2016
  819 defa okundu.
  1 yorum
 • İslam kolaylık dinidir
  İslam kolaylık dinidir Bir hayat ve fıtrat dini olan İslâm'ın en önemli bir özelliği de onun emir ve hükümlerinin yaşanabilir kolaylıkta, rahatlıkla uygulanabilir özellikte olmasıdır. Bunun için İslâm'da asıl olan kolaylıktır. İslâm'ı, katı emirler ve yasaklar sistemi olarak takdim edip güçleştirmek, şiddet göstermek, insanları ondan nefret ettirecek harekette bulunmak, o dini bir bütün olarak anlayamamaktır. Çünkü Cenab-ı Hak, razı olarak seç­tiği bu yüce dini, insanı hayatından usandırma...
  29 Aralık 2016
  1031 defa okundu.
  2 yorum
 • Din bir teselli kaynağıdır
  Din bir teselli kaynağıdır Din, insan için en güçlü bir dayanak, en kudretli bir istinat yeridir. Ken­di maddî yapısına, varlıklar içindeki yerine ve kâinatın büyüklüğü yanında kendi küçük bedenine bakan insanın korku ve dehşete düşmemesi, titreyip ürkmemesi mümkün mü? İşte insanı bu manevî dehşetten kurtaracak ruhuna rahatlık, kalbine gü­ven verecek bir gerçek varsa o da Rabb'ine olan tevekkülüdür. Allah'a gü­venen insan, varlıkları kendisine dost birer arkadaş, emrine verilmiş birer eman...
  26 Aralık 2016
  707 defa okundu.
  0 yorum