Dini Menkibeler

 • Yüce Topluluk
  Allah’ın birçok meleği vardır. Bu meleklerden bazıları sadece Allah’a ibadet için yaratılmışlardır. Bunlar Allah’a ibadet etmek dışında hiçbir şey yapmazlar. Onlardan bazıları Allah’tan aldıkları bilgileri peygamberlere ulaştırırlar. Bazıları Allah’ın tabiat olaylarına dair emirlerini yerine getirirler. Güneşin doğması, batması, gece ve gündüzün ardı ardına gelmesi, yağmurun yağması, mevsimlerin oluşması gibi olaylar onların eliyle gerçekleşir. Bazı melekler de her an insanlarla beraber bulunur....
  21 Eylül 2018
  527 defa okundu.
  0 yorum
 • Ad Kavmini Öldüren Rüzgar
  Ad Kavmini Öldüren Rüzgar Ad kavmi, Yemen’de denize bakan kum tepelerinin arasında yaşayan oldukça zengin bir toplumdu. Uzun boylu, iri yapılı, güçlü kuvvetli insanlardı. Yürüdükleri zaman ağırlıklarından dolayı sanki altlarındaki toprak sallanırdı. Muhteşem saraylara, mallara, sürülere ve eşsiz bağ ve bahçelere sahiplerdi. Lüks ve konfor bakımından dünyada onların benzeri bir toplum daha yoktu. Sahip oldukları bu zenginlik ve güç sebebiyle gurur ve kibre kapıldılar. Bunun kalmayarak putlara ...
  20 Eylül 2018
  370 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Şahit Olarak Allah Yeter
  Ahmet bey herkes tarafından sevilen, dürüst, saygın bir iş adamıydı. İşine son derece önem verir, yalan ve hileden uzak dururdu. Müşterisine malı kararlaştırdıkları günde teslim eder, geciktirmezdi. Borcuna son derece sadıktı. Ama kendisine borcu olan müşterileri ondan ellerinin darda olduğunu söylediğinde hiç çekinmeden ödeme süresini uzatırdı. Yüreği sevgi ve şefkatle doluydu iyilik ve hoş görüsünü herkese gösterirdi. Darda kalan, sıkıntısı olan kendisine gelir ve yardım isterdi. Geleni boş çe...
  8 Ağustos 2018
  533 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – İnsanların En Bilgilisi Kim?
    Bir gün Hz. Musa kalabalık bir toplulukla oturmuş, sohbet ediyordu. İnsanları dinleri konusunda bilgilendiriyor, sorulan soruları cevaplandırıyordu. Derken dinleyenlerden biri kendisine şu soruyu yöneltti: “Ey Musa! İnsanların en bilgilisi kimdir?” Hz. Musa bu soruyu insanların en bilgilisi benim diye cevapladı. Allah, Hz. Musa’nın bu cevabından memnun olmadı. Zira “Kimin daha bilgili olduğunu en iyi Allah bilir” demesi daha doğru olacaktı. Bu sebeple Allah onu uyardı ve ik...
  5 Ağustos 2018
  417 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Kifl’in Üzüntüsü
  Kifl, şehrin zenginlerindendi. Ahlaki ve insani değerlere önem vermeyen, her türlü kötülüğü çekinmeden yapan biriydi. Sahip olduğu serveti faizden kazandığı söyleniyordu. Servetinde mazlumların bedduası ve göz yaşı vardı. İhtiyacı olan, darda kalan kimse ona gelir, o da belirli süre sonra ve yüksek faizle geri ödenmesi koşulu ile ona borç verirdi. Bu şekilde oldukça yüksek miktarda para kazanmıştı. Alacağın vadesi geldi mi derhal borçlunun kapısına adamlarını gönderir, alacağını faiziyle isterdi...
  26 Temmuz 2018
  792 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Hz. Musa’yı Isıran Karınca
  Hz. Musa köy köy, şehir şehir dolaşıyor; insanlara Allah’ın dinini öğretiyordu. Derken günlerden bir gün Allah’ın, günah işlemekteki aşırılıkları ve ısrarları sebebiyle bütün halkını yaktığı köylerden birine yolu düştü. Köydeki suçlu suçsuz, genç ihtiyar bütün halkın yanmış olduğunu görünce çok şaşırdı. “Ey Rabbim!” dedi. “Bu köyde yaşayanların arasında çocuklar, günahsız, suçsuz kimseler ve hayvanlar da vardı. Sadece suçluları ve günahkarları cezalandırabilecekken, böyle yapmayıp, tüm köyü c...
  25 Temmuz 2018
  548 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Mağaranın Ağzındaki Kaya
  Üç arkadaş saatlerdir yürüyorlardı. Güneş, yeryüzüne son ışıklarını gönderiyor, gecenin yaklaşmakta olduğunu haber veriyordu. Hava iyice kararmadan önce, yatıp uyumak için uygun, güvenli bir yer bulmaları gerekiyordu. Derken hafiften yağmur çiselemeye başladı. Üç adam adımlarını sıklaştırdılar, yürüyüşlerini hızlandırdılar. Koşar adımlarla ilerlemeye başladılar. Çok geçmeden bir sığınak bulmaları gerekiyordu. İçlerinden biri sol taraftaki dağa doğru işaret ederek, “Şu dağın yamacındaki küç...
  24 Temmuz 2018
  539 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Yusuf’un Bahçesi
    Gökyüzünde bir tek bulut dahi görünmüyordu. Kızgın bir ateş topu halini almış olan güneş, sıcaklığıyla ortalığı kavuruyordu. Sekiz saattir yoldaydı ve önünde daha bir günlük yolu vardı. İyice bitkin düşmüştü. Suyu ve yiyeceği de bitmek üzereydi. Gölgelik bir yer ve içecek su bulabilmek için son bir gayretle atını sürdü. Nihayet oturup dinleneceği bir gölgelik bulabilmişti. Atının yularını ağacın eğik dallarından birine bağladı. Kendisi de aynı ağacın altına serilip uzandı. Bir s...
  20 Temmuz 2018
  368 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Zor İmtihan
    Yeryüzünün üç farklı bölgesinde üç insan vardı. Bunlardan biri alaca tenli, biri kel, diğeri ise kördü. Hepsinin ortak bir özelliği vardı: Çok fakirlerdi. Hiç biri dünyalık mal edinememişti. Bu halleriyle edinmeleri de mümkün görünmüyordu. Allah bir gün bunların, kendisini ne kadar sevdiklerini ve emirlerine ne kadar bağlı olduklarını sınamak istedi. Sınamanın sonucunda alacakları karşılığı da derhal kendilerine vererek, onların insanlık için birer ibret olmalarını diledi. Bu amaçla...
  18 Temmuz 2018
  482 defa okundu.
  0 yorum
 • Sarhoş Adamın Akıbeti
  Zamanın birinde herkesin birbirini iyi tanıdığı küçük bir kasabada, sarhoş bir adam yaşıyordu. Bu sarhoş adam gecesini gündüzünü meyhanelerde içki içerek geçiriyordu. Öyle ki çocuklarıyla, eşiyle, işiyle ilgilenmeyen adamın ne bir arkadaşı ne de bir dostu vardı. Adamın bu hallerinden hoşlanmayan komşuları onunla ilişkisini kestiği için kimse halini hatırını sormaz, onunla konuşmayı bırak selam bile vermezdi. Günler böyle geçerken çok içki içtiği bir gecenin sabahında adamın eceli gelir ve Azr...
  25 Kasım 2017
  1746 defa okundu.
  0 yorum