Dini Menkibeler

 • Efendimiz’den Kıssalar – Şahit Olarak Allah Yeter
  Ahmet bey herkes tarafından sevilen, dürüst, saygın bir iş adamıydı. İşine son derece önem verir, yalan ve hileden uzak dururdu. Müşterisine malı kararlaştırdıkları günde teslim eder, geciktirmezdi. Borcuna son derece sadıktı. Ama kendisine borcu olan müşterileri ondan ellerinin darda olduğunu söylediğinde hiç çekinmeden ödeme süresini uzatırdı. Yüreği sevgi ve şefkatle doluydu iyilik ve hoş görüsünü herkese gösterirdi. Darda kalan, sıkıntısı olan kendisine gelir ve yardım isterdi. Geleni boş çe...
  8 Ağustos 2018
  250 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – İnsanların En Bilgilisi Kim?
    Bir gün Hz. Musa kalabalık bir toplulukla oturmuş, sohbet ediyordu. İnsanları dinleri konusunda bilgilendiriyor, sorulan soruları cevaplandırıyordu. Derken dinleyenlerden biri kendisine şu soruyu yöneltti: “Ey Musa! İnsanların en bilgilisi kimdir?” Hz. Musa bu soruyu insanların en bilgilisi benim diye cevapladı. Allah, Hz. Musa’nın bu cevabından memnun olmadı. Zira “Kimin daha bilgili olduğunu en iyi Allah bilir” demesi daha doğru olacaktı. Bu sebeple Allah onu uyardı ve ik...
  5 Ağustos 2018
  78 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Kifl’in Üzüntüsü
  Kifl, şehrin zenginlerindendi. Ahlaki ve insani değerlere önem vermeyen, her türlü kötülüğü çekinmeden yapan biriydi. Sahip olduğu serveti faizden kazandığı söyleniyordu. Servetinde mazlumların bedduası ve göz yaşı vardı. İhtiyacı olan, darda kalan kimse ona gelir, o da belirli süre sonra ve yüksek faizle geri ödenmesi koşulu ile ona borç verirdi. Bu şekilde oldukça yüksek miktarda para kazanmıştı. Alacağın vadesi geldi mi derhal borçlunun kapısına adamlarını gönderir, alacağını faiziyle isterdi...
  26 Temmuz 2018
  489 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Hz. Musa’yı Isıran Karınca
  Hz. Musa köy köy, şehir şehir dolaşıyor; insanlara Allah’ın dinini öğretiyordu. Derken günlerden bir gün Allah’ın, günah işlemekteki aşırılıkları ve ısrarları sebebiyle bütün halkını yaktığı köylerden birine yolu düştü. Köydeki suçlu suçsuz, genç ihtiyar bütün halkın yanmış olduğunu görünce çok şaşırdı. “Ey Rabbim!” dedi. “Bu köyde yaşayanların arasında çocuklar, günahsız, suçsuz kimseler ve hayvanlar da vardı. Sadece suçluları ve günahkarları cezalandırabilecekken, böyle yapmayıp, tüm köyü c...
  25 Temmuz 2018
  232 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Mağaranın Ağzındaki Kaya
  Üç arkadaş saatlerdir yürüyorlardı. Güneş, yeryüzüne son ışıklarını gönderiyor, gecenin yaklaşmakta olduğunu haber veriyordu. Hava iyice kararmadan önce, yatıp uyumak için uygun, güvenli bir yer bulmaları gerekiyordu. Derken hafiften yağmur çiselemeye başladı. Üç adam adımlarını sıklaştırdılar, yürüyüşlerini hızlandırdılar. Koşar adımlarla ilerlemeye başladılar. Çok geçmeden bir sığınak bulmaları gerekiyordu. İçlerinden biri sol taraftaki dağa doğru işaret ederek, “Şu dağın yamacındaki küç...
  24 Temmuz 2018
  255 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Yusuf’un Bahçesi
    Gökyüzünde bir tek bulut dahi görünmüyordu. Kızgın bir ateş topu halini almış olan güneş, sıcaklığıyla ortalığı kavuruyordu. Sekiz saattir yoldaydı ve önünde daha bir günlük yolu vardı. İyice bitkin düşmüştü. Suyu ve yiyeceği de bitmek üzereydi. Gölgelik bir yer ve içecek su bulabilmek için son bir gayretle atını sürdü. Nihayet oturup dinleneceği bir gölgelik bulabilmişti. Atının yularını ağacın eğik dallarından birine bağladı. Kendisi de aynı ağacın altına serilip uzandı. Bir s...
  20 Temmuz 2018
  82 defa okundu.
  0 yorum
 • Efendimiz’den Kıssalar – Zor İmtihan
    Yeryüzünün üç farklı bölgesinde üç insan vardı. Bunlardan biri alaca tenli, biri kel, diğeri ise kördü. Hepsinin ortak bir özelliği vardı: Çok fakirlerdi. Hiç biri dünyalık mal edinememişti. Bu halleriyle edinmeleri de mümkün görünmüyordu. Allah bir gün bunların, kendisini ne kadar sevdiklerini ve emirlerine ne kadar bağlı olduklarını sınamak istedi. Sınamanın sonucunda alacakları karşılığı da derhal kendilerine vererek, onların insanlık için birer ibret olmalarını diledi. Bu amaçla...
  18 Temmuz 2018
  242 defa okundu.
  0 yorum
 • Sarhoş Adamın Akıbeti
  Zamanın birinde herkesin birbirini iyi tanıdığı küçük bir kasabada, sarhoş bir adam yaşıyordu. Bu sarhoş adam gecesini gündüzünü meyhanelerde içki içerek geçiriyordu. Öyle ki çocuklarıyla, eşiyle, işiyle ilgilenmeyen adamın ne bir arkadaşı ne de bir dostu vardı. Adamın bu hallerinden hoşlanmayan komşuları onunla ilişkisini kestiği için kimse halini hatırını sormaz, onunla konuşmayı bırak selam bile vermezdi. Günler böyle geçerken çok içki içtiği bir gecenin sabahında adamın eceli gelir ve Azr...
  25 Kasım 2017
  950 defa okundu.
  0 yorum
 • Mevlana ile Hacı Bektaşi Veli Hazretleri
  Adamın biri geçimini haram işlerde çalışarak sağlıyordu. Bir gün gene böyle bir işten oldukça fazla miktarda para kazandı ve kazandığı bu parayla bir inek satın aldı. Haram yoldan kirli işler yaparak para kazandığı için çok pişmanlık duyup vicdan azabı çeken adam, tövbe ederek eski hayatını terk etti. Adam bundan sonraki hayatında helal para kazanıp iyi bir insan olmak istiyordu. İşlediği günahlardan kurtulmak için aldığı ineği Hacı Bektaşi Veli’nin dergâhına kurban olarak bağışlamaya karar veri...
  24 Kasım 2017
  687 defa okundu.
  0 yorum
 • Kabul Olan Dua
  Hz. Musa bir gün Allah’a şöyle dua etti: -Ya Rabbim!  Cennette bana komşu olacak, beraber oturup kalkacağım arkadaşımı merak ediyorum. Onu tanımak istiyorum. Bunun üzerine Hz. Musa’ya ilahi bir mesaj geldi. -Ya Musa! Falanca memlekete git. Orada yaşayan filanca kasabı bul. İşte o kasap senin cennetteki komşundur. Hz. Musa aldığı bu ilahi mesaj üzerine o memlekete doğru yola çıktı. Günler sonra kasabın memleketine ulaşan Hz. Musa sorup soruşturup onu çalıştığı yerde buldu. Bir müddet ...
  22 Kasım 2017
  727 defa okundu.
  0 yorum