Dini Sorular ve Cevaplar

 • Kabir Ziyareti Adabı Nasıldır? Kabir Ziyareti Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
  Dinimizde özellikle arefe günlerinde ölülerimizi anmak, onlara bir Yasin okuyarak arkalarından dua etmek yerleşmiş bir gelenektir. Ancak kabir ziyareti yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Genel olarak bu hususlara kabir ziyareti adabı denilir. Kabir Ziyareti Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli? Ziyaret esnasında abdestli olmak gerekir Dünyalık konuları geride bırakmak ve belki de çok yakında kabirdeki mevtaların yanına gelebileceğini düşünmek insanı bu ziyarete daha iyi h...
  18 Ağustos 2018
  183 defa okundu.
  0 yorum
 • Telkin Nedir?
    Telkin kelime anlamı olarak bir fikri aşılamaya ve belleğe sokmaya çalışmak demektir. Dini literatürde ise telkin, vefat eden kişinin defin işleri yapıldıktan sonra mezarının başında ona kabir sorgusunda yardımcı olacak dini bilgileri tekrarlayıp hatırlamasına yardımcı olmaktır. Naslarda herhangi bir emir ya da yasaklama olmamakla birlikte Peygamber Efendimiz (s.a.v)den rivayet edilen bazı hadislerden anlaşıldığı üzere; Peygamberimiz Efendimiz, cenaze gömüldükten hemen sonra mezarlı...
  23 Ekim 2017
  550 defa okundu.
  0 yorum
 • Kasko Caiz Midir?
    Kasko bir çeşit araba sigortasıdır. Kişinin aracının herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi durumlarında sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi mantığında gelişen bir sistemdir. Sigorta şirketleri arabanın kaza yapmasının yanı sıra sel, hırsızlık, terör saldırısı, çalınması kundaklanması gibi durumlarda da tazminat ödemeyi taahhüt eder. Eğer kazada araba pert olmuşsa bu sefer şirket, ödediğiniz kasko ücretinin kat kat üstünde bir tazminat verirken kazaya karışan diğer arabaya...
  23 Ekim 2017
  625 defa okundu.
  0 yorum
 • Hakkı Helal Etmemek
    Yüce rabbimiz ABESE suresinde öyle bir günün azabından bahsediyor ki; o gün kişi kardeşinden, anne babasından ve evladından kaçacak. Bu dünyada kendimizi asla ayrı düşünemediğimiz sevdiklerimizden ne olacak da kaçacağız? İslam dininde kimsenin kimse üzerinde üstünlüğü olmadığı gibi rengi ırkı cinsiyeti ne olursa olsun herkes Allah katında eşittir. Buhari’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: Üzerinde kul hakkı bulunan ölmende önce ödeyip ...
  10 Ekim 2017
  2511 defa okundu.
  0 yorum
 • İslami Açıdan Hayvan Resmi Çizmek Caiz Midir?
    İslam dininde putperestliği engellemek amacıyla resim ve heykel yapımına olumsuz bir yaklaşım olduğu dikkat çekmektedir. Resim, Arapça ‘suret’ kelimesiyle ifade edilir. Suret ise ruh sahibi ve ruh sahibi olmayan bütün şeyleri içine alır. Kuran-ı Kerimde kesinlik ifade eden bir yasak olmamakla beraber mezheplerin ve İslam âlimlerinin yorumlarına göre resim çizmek haram sayılmaktadır. Hayvan resmi caiz midir? Peygamberimiz İslamiyet’in ilk yıllarında Müslümanlar puta tapıcılığa geri dö...
  9 Ekim 2017
  845 defa okundu.
  0 yorum
 • Borsa Helal midir?
    Borsa oynamak helal midir? Borsa haram mıdır? Sorularına cevap aramadan önce borsanın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Borsa, kısaca ticarete konu olan malların, kıymetli evrakların bir aracı vasıtasıyla alım-satım işlerinin görüldüğü kurumsal piyasanın adıdır. Borsa denilince aklımıza hisse senetleri, tahvil ve hazine bonosu gelmektedir. Borsanın tarifi ne kadar karmaşıksa helal mi haram mı konusunda da oldukça karmaşık ve birbirine zıt fetvalar vardır. Günümüzde yaşam şartlarının d...
  8 Ekim 2017
  731 defa okundu.
  0 yorum
 • Zekat ve Sadaka-ı fıtır Hakkında Sık Sorulan Sorular
  Zekât nedir? Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hâl ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki muayyen kişilere verilmesi demektir. Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslam’ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzz...
  30 Eylül 2017
  537 defa okundu.
  0 yorum
 • İslam Dininin gayesi nedir?
  İslam Dininin gayesi nedir? Yüce Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği emir ve hükümlerin, hikmet ve hakikatlerin hepsine birden din diyoruz. Din, insanların saadet ve rahatını esas alır. Onların dünyada huzura ere­cekleri, ahirette de gerçek refah ve saadete kavuşacakları yolu gösterir. Din, kâinatın var oluşundaki gaye ve hedefi, insanın mahiyetini, yaratı­lışındaki hikmet ve maksadı bildirir. "Bu kâinat niçin yaratıldı, insan nedir, nereden geliyor, nereye gidiy...
  25 Aralık 2016
  1642 defa okundu.
  0 yorum
 • Ehli Sünnet Vel cemaat Nedemektir?
  Ehli Sünnet Vel cemaat Nedemektir? İtikattaki doğruluğun ölçüsü nedir? Bu sorunun cevabını Allah- ü Teâlâ Hazretleri Bakara Suresi 137. ayeti kerimede veriyor; “Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak hidayete ermiş olurlar.” Bu ayeti ke­rimede Allah-ü Teâlâ’nın siz dediği şüphe yok ki Peygamberi- miz(sav') ve ashabıdır. Yine bu soruya cevap teşkil edebilecek Peygamberimizin(sav') şu Hadis-i Şerifi vardır. “Bu ümmet yetmiş üç fırkaya bölünecektir. Bunlardan biri ha...
  23 Aralık 2016
  673 defa okundu.
  0 yorum
 • Kimler Zekât Verir?
  ZEKÂT NEDİR? Dinen zengin olan bir Müslüman’ın senede bir kere malının kırkta birini fakir Müslüman’lara vermesidir. Zekât dinen zengin olan her Müslüman’a farzdır. Kimler Zekât Verir: Zekât vermek için şu şartlar gereklidir: Müslüman olmak, Akıllı olmak, Ergenlik çağına ulaşmış olmak, Hür olmak, Dinen zengin olmak. Yani “nisab” miktarı mala sahip olmak. Kimlere Zekât Verilir: Zekât şu kimselere verilir: Fakirlere (Nisab miktarı mala sahip olmayanlar), M...
  18 Aralık 2016
  813 defa okundu.
  0 yorum