Dini Sorular ve Cevaplar

 • İMAMA YETİŞMEK VE UYMAK HUSUSUNDA BAZI MESELELER
  Soru: Camide namaza duran biri imam namaza kalksa ne yapar? Cevap: Namazı yalnız kılmaya nisbetle (yirmi beş) derece efdal olduğundan mümkün olduğu kadar imama yetişmek ve uymak çaresini araması lazımdır. Bunun için bir kimse yalnız olarak bir farza başlasa da sonradan yanında cemaat ikamet edilse o cemaate iştirak etmek çarelerini arar. Başladığı namazı da hiç secde etmedi ise hemen hürmeten bir tarafa selam verip keserek imama uyar. Kıldığı namaz üç veya iki rekatlı ise birinci rekatın sec...
  6 Kasım 2018
  218 defa okundu.
  0 yorum
 • Cennet ve Cehennem Şu Anda Mevcut Mu? Müminler cennette ne kadar kalacak? Kafirlerin durumu ne olacak?
  Cennet ve Cehennem Şu Anda Mevcut Mu? Cennet ve cehennem haktır. Mahluktır yani Allah tarafından yaratılmıştır. Cennet ve cehennemin yaratıldığının delili şu ayeti kerimedir: “Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının.” Al-i İmran Suresi 131 “Rabbimizin mağfiretine nail olup takvaya ulaşanlar için hazırlanmış olan cennete -ki eni gökler ve yer kadardır- koşuşun.” Ali İmran Suresi, 133 Bu iki ayeti kerimede ifade edilen “hazırlanmış” kelimesi, cennet ve cehennemin yaratılmış olduğu...
  14 Ekim 2018
  711 defa okundu.
  0 yorum
 • Emr-i bi’l ma’ruf nehy-i ani’l-münkerin hükmü nedir?
  Emr-i bi’l ma’ruf nehy-i ani’l-münkerin hükmü nedir? Emr-i bi’l ma’ruf nehy-i ani’l-münker, iyilikleri emir, kötülükten uzak tutmak demektir. Farz-ı kifayedir. İnkar etmek, hafife almak küfürdür. Birinin yapması ile diğerinin üzerinden sorumluluk kalkar. Ebu’l Leysi’s Semerkandı bu konuda şöyle demektedir: “Söylediklerini başkalarının kabul edeceğini bilirse vaciptir. Dövülüp, hakarete uğrayıp, sövüleceğini bilirse terki efdaldir. Fakat buna sabreden kimse mücahittir ve peygamberin yolunda...
  13 Ekim 2018
  368 defa okundu.
  0 yorum
 • Hafaza melekleri neden bizimle beraberdir?
  Hafaza melekleri neden bizimle beraberdir? Bizimle beraber hafaza meleklerinden başka melekler de var. Hafaza meleklerinin kul ile beraber bulunması hiç kimsenin özür beyan etmemesi içindir. Kul, yaptıklarını inkar ederse hafaza melekleri derhal aleyhinde şehadette bulunacaklardır. Bu husustaki ayeti kerime şu şekildedir: “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.“ İnfitar Suresi, 10, 11, 12...
  12 Ekim 2018
  374 defa okundu.
  0 yorum
 • Ölüler kendileri için yapılan dua ve verilen sadakadan istifade ederler mi?
  Ölüler kendileri için yapılan dua ve verilen sadakadan istifade ederler mi? Ölüler, dirilerin dua ve sadakasından faydalanır. Rasulullah (sav), ashab-ı kiram ile beraber mezarlıktan geçerken bir kabrin yanında durdu. Şiddetli bir şekilde ağladı. Ashab-ı kiram da ağladılar ve Rasulullah şu şekilde buyurdu: “Keşke kabirde yatanın halini bilseydim.” O zaman Cebrail Aleyhisselam şu ayeti getirdi: “Doğrusu biz seni Hak (Kur’an) ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlikl...
  11 Ekim 2018
  504 defa okundu.
  0 yorum
 • Kadınların özel halleri nelerdir?
  Kadınların özel halleri nelerdir? Kadınlara mahsus olan bazı özel haller vardır. Müslüman kadınların bunları iyi öğrenip bilmeleri gereklidir. Kadınların bu temizliğe bağlı bir takım ibadetleri yapabilmeleri, ailevi ilişkilerden harama düşmemeleri için bu özel hükümleri mutlaka öğrenmeleri gerekir. Özellikle anneler bu konularda kızlarına bilgi vermelidir. Hayız; bu hale adet görme de denir. Genel olarak 9-12 yaşlarında başlar ve 50-55 yaşlarına kadar devam eder. Adet gören kadın, ergin k...
  11 Ekim 2018
  238 defa okundu.
  0 yorum
 • Mesh Nedir? Meshin Hükümleri Nelerdir?
  “meshun ale’l-huffeyn” ne demektir? Abdestte ayak yıkamaya bedel ayaklarda olan “mest”lere mesh etmeye denir. Bir ayağı olmayanın tek ayağına giydiği meste mesh etmesi caizdir. Mestin müddeti ne kadardır? Mukim (yerleşik kişi) hakkında yirmi dört, misafir (yolcu) hakkında 72 saattir. Özür sahibi kimse için ise mest müddeti bir vakittir. Mestin şartı nedir? Mestin, ayağın farz olan kısmını örtmüş olması ve müddeti içinde mest vermeye elverişli olmasıdır. Yani meshe engel sayılan yırtık ve de...
  11 Ekim 2018
  293 defa okundu.
  0 yorum
 • Teyemmüm Nedir? Teyemmüm Nasıl Alınır?
  Teyemmümün hükmü nedir? Teyemmüm, kitap ve sünnet ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de “Eğer suyu kullanma imkanını bulamazsanız, temiz toprak ile teyemmüm ediniz.” (maide suresi, 6) buyrulmaktadır. Hadis-i şerifte de “teyemmüm, su bulamayan Müslüman için taharettir.” Buyrulmuştur. Teyemmüm ayetinin sebebi nüzulü nedir? Bu ayetin sebebi nüzulü Sahihayn’da belirtildiğine göre; Beni Mustalik Gazvesinde Hz. Aişe validemizin gerdanlığı düşüp kaybolmuştu. Onu araştırırken susuz bir yerde geç kalı...
  11 Ekim 2018
  364 defa okundu.
  0 yorum
 • Gusül Abdesti Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
  Gusül abdesti alırken neden su dökmeye baştan başlanır? Gusül abdesti alırken su dökmeye baştan başlamak, sonra sağ omuza dökmek ardından sol omuza dökmek ve suyu her döküşte vücudu ovmak gerekir. Bu sayede su vücuda hemen sirayet eder ve farz birinci döküşte yerine gelmiş olur. Yıkanırken avret yerlerini örtmek gerekir mi? Çıplak durmak dinimizde hoş görülmemiştir. Çıplak yıkanmak da aynı şekilde uygun görülmez. Yıkanırken avret yerlerini örtmek guslün edeplerindendir. Gusül abdesti alırken ...
  11 Ekim 2018
  324 defa okundu.
  0 yorum
 • Oje ile gusül olur mu? Oje kullanan kadın gusül alabilir mi?
  Oje ile gusül olur mu? Oje kullanan kadın gusül alabilir mi? Oje kullanan kadınların gusül abdesti alabilmesi için öncelikle ojelerini uygun malzemeler ile turnalarından tamamen temizlemeleri gerekir. Oje keyfi kullanılan bir üründür ve ince bir tabaka oluşturarak suyun tırnaklara geçmesine engel olur. Bu tabakanın tam anlamı ile giderilmesi ile birlikte gusül abdesti alınabilir. Aksi halde alınan abdest sahih olmaz....
  11 Ekim 2018
  306 defa okundu.
  0 yorum