Dini Sorular ve Cevaplar

 • Özür Nedir? Özür Sahibinin Ne Yapması Gerekir?
  Abdesti bozan şey, devamlı akar oldukça özür ismini alır ve sahibine de özür sahibi denilir. İdrarını tutamayan, damla damla idrarı gelen, büyük abdestini tutamayan ve akıntısı dinmeyen cerahatli yarası bulunan kimse özür sahibi sayılır. Özür sahibinin ne yapması gerekir? Sahip olduğu özrünü meşakkatsizce tıkamak veya namazını oturarak veya ima ederek kılmak suretiyle o özrünü önleyemez ise her farz namaz vaktinde abdest alıp namazını öylece kılacaktır. Eğer meşakkatsiz özrün akmasını önley...
  11 Ekim 2018
  251 defa okundu.
  0 yorum
 • Harikulade haller nelerdir?
  Harikulade haller nelerdir? Harikulade haller, tamamen Allah’ın kudretiyle olurç kulun herhangi bir tesiri yoktur. Çalışmak ve gayret sarf etmekle elde edilmez. Mucize: davasını, inkarcılara ispat etmek için peygamberler tarafından gösterilen bir haldir. Keramet: Şeriata uyan, Allah’tan korkan veliler tarafından gösterilir. Meunet: Avamdan olan bir kimseden zahir olur, bir sebebe müstenid değildir. Mekr ve istidrac: ilahlık iddia eden kafir, bidat ehli ve deccalin elinden zuhur ...
  10 Ekim 2018
  286 defa okundu.
  0 yorum
 • Başkasına borçlu olarak bu dünyadan ayrılanların akıbeti nasıl olacak?
  Başkasına borçlu olarak bu dünyadan ayrılanların akıbeti nasıl olacak? Bir kimse bir başka kimseye borçlu olarak ahirete ittiham ederse Allah (c.c.) onun iyiliklerinden, öbürünün hakkı kadarını alır ve alacaklıya verir. Bu bir zulüm değildir, adalettir. Dünyada bir başkasının hakkını yediği halde, “Ahirette Allah benim hasenatımı ona vermez” diyenler bidat üzerinedirler....
  9 Ekim 2018
  200 defa okundu.
  0 yorum
 • Riya, bir amele karıştığı zaman sevabı yok eder mi?
  Riya, bir amele karıştığı zaman sevabı yok eder mi? Riya ve uçup (kendini beğenme) tek tek veya beraberce bir amele karıştığında onu ifsat eder. Uçup hakkındaki ayet-i kerime şu şekildedir: “Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez” Nisa Suresi, 36 Riya hakkındaki ayet-i kerime ise şu şekildedir: “Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını inananlara gösteri için sarf edenleri Allah sevmez” Nisa suresi, 38 Rasulullah (sav) bir hadisi şeriflerinde “Si...
  8 Ekim 2018
  297 defa okundu.
  0 yorum
 • Büyük günah işleyen bir mü’min imandan çıkar mı?
  Büyük günahlar, mü’mini imandan çıkarmaz, mü’min kafir olmaz, onun iyi amelleri de zayi olmaz. Kendisine hakiki mü’min veya fasık mü’min denebilir. Ebu Hanife’ye göre “Bu günah değildir.” Demedikçe günahkar bir Müslüman’a kafir denemez. Günah işleyen kimse mü’mindir fakat asidir. Fasık da denilir. Kıyamet günü Allah dilerse ona şefaat eder. Salih bir ameli ile veya kendi lütfu ve keremi ile affeder. Allah dilerse cezasını çektirdikten sonra cennetine koyar. Bu hususlar “Ukad”isimli kitapta...
  7 Ekim 2018
  393 defa okundu.
  0 yorum
 • Peygamberimizin ve salih kimselerin şefaati olacak mı?
  Peygamberimizin ve salih kimselerin şefaati olacak mı? Mü’minlerin asilerine kıyamet gününde, Peygamber’imizin şefaati haktır. Şefaat hakkındaki ayet-i celile şöyledir: “.. Ümit edebilirsin, Rabbin seni bir makam-ı mahmuda gönderecektir.” (İsra Suresi, 79) Bütün müfessirlere göre bu ayeti kerimede zikredilen “makam-ı mahmud” şefaat makamıdır. Ayrıca diğer peygamberlerin, alimlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kimselerin şefaatleri de haktır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Be...
  7 Ekim 2018
  358 defa okundu.
  0 yorum
 • Kabir Ziyareti Adabı Nasıldır? Kabir Ziyareti Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
  Dinimizde özellikle arefe günlerinde ölülerimizi anmak, onlara bir Yasin okuyarak arkalarından dua etmek yerleşmiş bir gelenektir. Ancak kabir ziyareti yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Genel olarak bu hususlara kabir ziyareti adabı denilir. Kabir Ziyareti Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli? Ziyaret esnasında abdestli olmak gerekir Dünyalık konuları geride bırakmak ve belki de çok yakında kabirdeki mevtaların yanına gelebileceğini düşünmek insanı bu ziyarete daha iyi h...
  18 Ağustos 2018
  679 defa okundu.
  0 yorum
 • Telkin Nedir?
    Telkin kelime anlamı olarak bir fikri aşılamaya ve belleğe sokmaya çalışmak demektir. Dini literatürde ise telkin, vefat eden kişinin defin işleri yapıldıktan sonra mezarının başında ona kabir sorgusunda yardımcı olacak dini bilgileri tekrarlayıp hatırlamasına yardımcı olmaktır. Naslarda herhangi bir emir ya da yasaklama olmamakla birlikte Peygamber Efendimiz (s.a.v)den rivayet edilen bazı hadislerden anlaşıldığı üzere; Peygamberimiz Efendimiz, cenaze gömüldükten hemen sonra mezarlı...
  23 Ekim 2017
  912 defa okundu.
  0 yorum
 • Kasko Caiz Midir?
    Kasko bir çeşit araba sigortasıdır. Kişinin aracının herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi durumlarında sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi mantığında gelişen bir sistemdir. Sigorta şirketleri arabanın kaza yapmasının yanı sıra sel, hırsızlık, terör saldırısı, çalınması kundaklanması gibi durumlarda da tazminat ödemeyi taahhüt eder. Eğer kazada araba pert olmuşsa bu sefer şirket, ödediğiniz kasko ücretinin kat kat üstünde bir tazminat verirken kazaya karışan diğer arabaya...
  23 Ekim 2017
  981 defa okundu.
  0 yorum
 • Hakkı Helal Etmemek
    Yüce rabbimiz ABESE suresinde öyle bir günün azabından bahsediyor ki; o gün kişi kardeşinden, anne babasından ve evladından kaçacak. Bu dünyada kendimizi asla ayrı düşünemediğimiz sevdiklerimizden ne olacak da kaçacağız? İslam dininde kimsenin kimse üzerinde üstünlüğü olmadığı gibi rengi ırkı cinsiyeti ne olursa olsun herkes Allah katında eşittir. Buhari’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: Üzerinde kul hakkı bulunan ölmende önce ödeyip ...
  10 Ekim 2017
  4895 defa okundu.
  0 yorum