Dini Sorular ve Cevaplar

 • İslami Açıdan Hayvan Resmi Çizmek Caiz Midir?
    İslam dininde putperestliği engellemek amacıyla resim ve heykel yapımına olumsuz bir yaklaşım olduğu dikkat çekmektedir. Resim, Arapça ‘suret’ kelimesiyle ifade edilir. Suret ise ruh sahibi ve ruh sahibi olmayan bütün şeyleri içine alır. Kuran-ı Kerimde kesinlik ifade eden bir yasak olmamakla beraber mezheplerin ve İslam âlimlerinin yorumlarına göre resim çizmek haram sayılmaktadır. Hayvan resmi caiz midir? Peygamberimiz İslamiyet’in ilk yıllarında Müslümanlar puta tapıcılığa geri dö...
  9 Ekim 2017
  1451 defa okundu.
  0 yorum
 • Borsa Helal midir?
    Borsa oynamak helal midir? Borsa haram mıdır? Sorularına cevap aramadan önce borsanın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Borsa, kısaca ticarete konu olan malların, kıymetli evrakların bir aracı vasıtasıyla alım-satım işlerinin görüldüğü kurumsal piyasanın adıdır. Borsa denilince aklımıza hisse senetleri, tahvil ve hazine bonosu gelmektedir. Borsanın tarifi ne kadar karmaşıksa helal mi haram mı konusunda da oldukça karmaşık ve birbirine zıt fetvalar vardır. Günümüzde yaşam şartlarının d...
  8 Ekim 2017
  1121 defa okundu.
  0 yorum
 • Zekat ve Sadaka-ı fıtır Hakkında Sık Sorulan Sorular
  Zekât nedir? Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hâl ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki muayyen kişilere verilmesi demektir. Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslam’ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzz...
  30 Eylül 2017
  1325 defa okundu.
  0 yorum
 • İslam Dininin gayesi nedir?
  İslam Dininin gayesi nedir? Yüce Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği emir ve hükümlerin, hikmet ve hakikatlerin hepsine birden din diyoruz. Din, insanların saadet ve rahatını esas alır. Onların dünyada huzura ere­cekleri, ahirette de gerçek refah ve saadete kavuşacakları yolu gösterir. Din, kâinatın var oluşundaki gaye ve hedefi, insanın mahiyetini, yaratı­lışındaki hikmet ve maksadı bildirir. "Bu kâinat niçin yaratıldı, insan nedir, nereden geliyor, nereye gidiy...
  25 Aralık 2016
  3210 defa okundu.
  0 yorum
 • Ehli Sünnet Vel cemaat Nedemektir?
  Ehli Sünnet Vel cemaat Nedemektir? İtikattaki doğruluğun ölçüsü nedir? Bu sorunun cevabını Allah- ü Teâlâ Hazretleri Bakara Suresi 137. ayeti kerimede veriyor; “Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak hidayete ermiş olurlar.” Bu ayeti ke­rimede Allah-ü Teâlâ’nın siz dediği şüphe yok ki Peygamberi- miz(sav') ve ashabıdır. Yine bu soruya cevap teşkil edebilecek Peygamberimizin(sav') şu Hadis-i Şerifi vardır. “Bu ümmet yetmiş üç fırkaya bölünecektir. Bunlardan biri ha...
  23 Aralık 2016
  945 defa okundu.
  0 yorum
 • Kimler Zekât Verir?
  ZEKÂT NEDİR? Dinen zengin olan bir Müslüman’ın senede bir kere malının kırkta birini fakir Müslüman’lara vermesidir. Zekât dinen zengin olan her Müslüman’a farzdır. Kimler Zekât Verir: Zekât vermek için şu şartlar gereklidir: Müslüman olmak, Akıllı olmak, Ergenlik çağına ulaşmış olmak, Hür olmak, Dinen zengin olmak. Yani “nisab” miktarı mala sahip olmak. Kimlere Zekât Verilir: Zekât şu kimselere verilir: Fakirlere (Nisab miktarı mala sahip olmayanlar), M...
  18 Aralık 2016
  1067 defa okundu.
  0 yorum
 • Cennet ve Cehennem Nedir?
  Cennet ve Cehennem Nedir? Cennet ve Cehennem, gerçekten hepimizin bu dünya’da gayelerinden ve korkularından biridir bu iki kelime belki de, hal böyle olunca dini eğitimini az almış bireyler veya daha da bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin merak ettikleri konulardandır. Bugün sizlere bu iki kavramı detaylı şekil’de inceleyip bilgiler sunacağız. Cennet Nedir? Cennet Müslümanlık inancına göre ahirette bir ödül olarak nitelendirilir. Orada sonsuz yaşam ve güzellik vardır. Cen...
  15 Aralık 2016
  5567 defa okundu.
  0 yorum
 • Kâhinlik, büyücülük, sihir nedir?
  Kâhinlik, büyücülük, sihir nedir? Dinimizde her kural çok net olmasına rağmen bazı Müslümanlar maalesef ki bu tür safsatalara inanmaktadır.Hal böyle olunca mevcut kişiler internet ve televizyon ortamlarında rahatlıkla bu işleri yapmakta ve haksız kazanç el’de etmektedirler.Kâhinlik, büyücülük, sihir gibi işlemleri yapanlar veya yaptıranlar bu günahlarından paylarını almaktadırlar. Kâhinlik, cin’den bir arkadaş edinip onlara soruları yöneltip cevap alma işlemi olarak nitelendirilmektedir. B...
  14 Aralık 2016
  847 defa okundu.
  0 yorum
 • Suret ,resim, heykel Çizmek ve evde bulundurmak caizmidir?
  Suret ,resim, heykel  Çizmek ve evde bulundurmak caizmidir? Ne üzücüdür ki hemen hemen her dükkan ve evlerde çokça gördüğümüz bu resim ve hey­kel işi, hadis-i şeriflerde şiddetle yasaklanmıştır. Şöyle ki; Aişe (Radyallahu Anha) şöyle dedi: "Bir gün üstünde bir takım resimler bulunan küçük bir yastık satın almıştım. Rasûliillah (Sal lallahu Aleyhi ve Sellem) bunu görünce kapının önünde durdu ve içeriye girmedi. Ben Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in yüzündeki hoşnutsuzluğu anl...
  12 Aralık 2016
  691 defa okundu.
  0 yorum
 • Cünüp Olan kişi gusletmeden dua edebilirmi?
  Cünüp Olan kişi gusletmeden  dua edebilirmi? Cünüp olan kişi dua edebilir. Çünkü cünüplük ALLAH Tela’ya dua etmeye, dua amacıyla Fatiha ve dua ayetlerini okumaya engel degildir. Cenabı hak’ı zikredebilir, tesbih edebilirler, ona hamd ve şükürde bulunabilirler.  Besmeleyi okayabilirler.  Sedefi salihin den rivayet edilen duları okuyailirler. Çünkü dinimiz, inanmış bir kimsenin  hiçbir zaman gönül gafleti içinde kalmasına razı degildir. İnsanın kalbi, her halü karda ALLAH Teala’yı  zikretmeli ...
  28 Kasım 2016
  876 defa okundu.
  1 yorum