Kuran-ı Kerim

 • Cennet İle İlgili Ayetler
  Kelime anlamı bahçe olan cennet, yüce Allah’ın (C.C) kendisine ibadet ve itaat eden kullarını müjdelediği, içinde ebedi kalacakları mesken anlamına gelir. Cehennem azabından kurtulup  cennete girmek bütün müminlerin en büyük gayesidir Yüce kitabımız Kuran-ı Kerimde Cennet kelimesi 78 yerde geçmektedir. Bu cennet ayetlerinde cennete kimlerin gireceği, cennete giren müminlerin nasıl karşılanacağı, oraya girenlerin nasıl kurtuluşa ereceği, cennette nelerin var olduğu ve de nelerin var olmadığı gibi...
  12 Aralık 2017
  1390 defa okundu.
  0 yorum
 • Cehennem İle İlgili Ayetler
  ‘’Derin kuyu’’ anlamına gelen cehennem kelimesi Kuran- Kerimde 77 yerde zikredilmiştir. Cehennemi anlatan ayetlere göre cehennem, ahiret hayatında Allah’ı inkâr eden kâfirlerin sürekli kalacağı; günahkâr müminlerin ise günahları nispetince kalacağı yerin adıdır. Cehennem ayrıca nar, hutame, cahim, haviye, leza, sakar ve sair gibi isimlendirilmiş olsa da bazı âlimler bu isimlerin cehennemin tabakaları olabileceğini düşünmüştür. Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerimde cehennemi şöyle tarif etmiştir: ...
  1 Aralık 2017
  1437 defa okundu.
  0 yorum
 • Kuran bir mucizedir
  Kuran bir mucizedir Kur'an'm inişi de mucizedir, bugünlere kadar gelişi de. Kur'an, Ahir zaman Peygamberinin mucizesi olduğu gibi, Ahir zaman Peygamberi de onun mucizesidir; çünkü Kur'an ahlakı bütünüyle onda toplanmıştır. Kur'an'm Muhammed-i Arabî Aleyhissalatü Vesselam gibi okuma yaz­ma bilmeyen bir zatın elinde gelmiş olması bir mucizedir. Bugüne kadar tek bir ayetinin olsun benzerinin yapılamaması bir mucizedir. Dünya ve ahiret saadetinin bütün esaslarını birden içine alması bir mucize...
  3 Ocak 2017
  1145 defa okundu.
  0 yorum
 • Kuran insanlık ve kainat için ne anlam taşıyor?
  Kuran, insanlık ve kainat için ne anlam taşıyor? Dünyayı Kur'an'ın inişinden önceki ve sonraki haliyle göz önüne getir­mek, onun insanlık için hatta kâinat için ne anlam taşıdığını açıkça gösterir. Bundan on dört asır önce Kur'an yeryüzüne indiğinde, dünya inkâr ve cehalet karanlıklarına bürünmüş, insanlık vahşet ve dehşete boğulmuş hal­de idi. Her gece dünya semasını ışıklı bir gösteri biçiminde donatan yıldızlar, her sabah dünyaya ışık ve hayat saçan güneş, her bahar yeniden dirilen y...
  3 Ocak 2017
  883 defa okundu.
  0 yorum
 • Kur’an-ı Kerim nedir ne getirmiştir?
  Kur’an-ı Kerim nedir, ne getirmiştir? Bu dünyaya gözünü açan her insanın, durup düşünmek fırsatını buldu­ğu an zihnine hücum eden bazı esaslı sorular vardır: Ben kimim? Bu dün­yada ne arıyorum? Niçin buraya geldim? Bundan sonra nereye gideceğim? Benimle beraber bu dünyayı paylaşan bu kadar insan ve canlı-cansız var­lıklar nereden gelip nereye gidiyorlar? Neden gelen durmuyor, giden dön­müyor? Kâinatın neresine bakarsak bakalım yersiz yaratılmış hiçbir şeyin olma­dığını görürüz. Kanat veril...
  2 Ocak 2017
  1120 defa okundu.
  0 yorum