Mezhepler

 • İtikadi Mezhepler
  İtikadi Mezhepler İtikadi Mezhebimiz Ehl-i Sünnet ve-l cemaat’tir. Ehl-i Sünnet ve-l cemaat mezhebine mensub olmak, Peygamber Efendimiz s.a.v. ve Ashabı Kiram nasıl iman ettilerse öyle inanmak demektir. Ehl-i Sünnet ve-l cemaat’in iki büyük imamı (mezhabi) verdır. A : Maturidi Mezhebi: Bu Mezhebin imamı İmamı Ebu Mansur Muhammed Maturidi’dir. Hicri 280 yılında Semerkand’ın Maturid köyünde dogmuş ve hicri 333 yılında yine Semerkand da vefat etmiştir. Hanefi mezhebinin çogunlugu itikatta Ma...
  28 Kasım 2016
  1033 defa okundu.
  0 yorum
 • Mezhepler Hakkında Genel Bilgiler
  Mezhepler Hakkında Genel Bilgiler Hanefi Mezhebi Ameli mezhepler 4 kısımdır. Bir tanesi de Hanefi Mezhebidir. Bu Mezhebin İmamı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleridir. Asıl adı Numan dır. Babasının adı Sabit’tir. Hicri 80 yılında Küfede dogmuştur. 150 yılında Bağdatta vefat etmiştir. Hanefi mezhebinde Ebu Hanife’nin ders halkalarında yetişen Ebu Yusuf, Muhammed ve Züfer gibi âlimlerin son derece önemli yeri vardır. Türkiyede Diyanetin kabul ettigi ana mezhep Hanefi mezhebidir. Şafii Mezhe...
  25 Kasım 2016
  1125 defa okundu.
  0 yorum