Namaz

 • Kadınlar namaz kılarken ayakları açık olabilir mi?
  Kadınlar namaz kılarken ayakları açık olabilir mi? Cevap: Hanefi mezhebinde kadın için avret yerleri; yüz, el ve ayak dışındaki bütün vücuttur. Bu itibarla bayanlar, el, yüz ve ayaklar dışındaki bütün vücutlarını kapatarak, ayakları açık olarak namaz kılabilirler. Şafii mezhebinde kadınlarda avret yerleri namaz kılarken el, yüz dışında kalan tüm vücutlarıdır. Dolayısıyla namazda bu kısımların örtülmesi gerekir....
  5 Ocak 2019
  53 defa okundu.
  0 yorum
 • Karanlık bir ortamda namaz kılınır mı?
  Karanlık bir ortamda namaz kılınır mı? Cevap: Namaz kılınan mekanın ve secde yerinin gözle görülmesi ve temiz olduğundan emin olunması asıldır. Ancak secde yapılan yer, gözle görülmeyecek derecede karanlık da olsa temiz olmak kaydı ile böyle bir ortamda namaz kılmakta bir sakınca yoktur....
  5 Ocak 2019
  24 defa okundu.
  0 yorum
 • Kadınların imama uyabilmeleri için imamın, kadınlar için de imam olmaya niyet etmesi şart mıdır?
  Kadınların imama uyabilmeleri için imamın, kadınlar için de imam olmaya niyet etmesi şart mıdır? Cevap: Hanefilere göre kadınların imama uymalarının geçerli olabilmesi için imamın kadınlara namaz kıldırmaya niyet etmesi gerekir. Şafii mezhebine göre ise imamın gerek erkeklere gerek kadınlara imamlık yapmaya niyet etmesi müstehaptır....
  5 Ocak 2019
  39 defa okundu.
  0 yorum
 • Namazdan sonra ayetü’l kürsiyi okumanın hükmü nedir?
  Namazdan sonra ayetü’l kürsiyi okumanın hükmü nedir? Cevap: Namazdan sonra ayetü’l-kürsiyi okumak müstehaptır. Zira Peygamber (sav) ayetü’l kürsiyi özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okumuş ve Müslümanlara da okumalarını öğütlemiştir....
  5 Ocak 2019
  32 defa okundu.
  0 yorum
 • Okunan Kur’an-ı Kerim’i dinlemenin hükmü nedir?
  Okunan Kur’an-ı Kerim’i dinlemenin hükmü nedir? Cevap: Kur’an-ı Kerim’i okumak ibadet olduğu kadar onu dinlemek de farz-ı kifaye olarak nitelenen bir ibadettir. Zira bir ayet-i kerimede “Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” Buyrularak tilavet olunan Kur’an-ı Kerim’in dinlenmesi emredilmektedir. Şu kadar var ki dinlemek için ortamın müsait olmadığı durumlarda açıktan okunması uygun olmaz....
  4 Ocak 2019
  68 defa okundu.
  0 yorum
 • Cuma namazından sonra “zuhr-i ahir”i kılarken kamet getirmek gerekir mi?
  Cuma namazından sonra “zuhr-i ahir”i kılarken kamet getirmek gerekir mi? Zuhr-i ahir namazını kılmak bir gereklilik değildir. Bununla birlikte kılmak istenirse Cuma namazının farzı için aynı yerde kamet getirildiğinden zuhr-i ahir namazı için de ayrıca kamet getirildiğinden zuhr-i ahir namazı için de ayrıca kamet getirilmeye gerek yoktur. Ancak zuhr-i ahir yerine geçmiş günlerdeki namazlardan birinin kazası kılınırsa o takdirde kamet getirilir....
  4 Ocak 2019
  25 defa okundu.
  0 yorum
 • Namazda kavme ve celsenin hükmü nedir?
  Namazda kavme ve celsenin hükmü nedir? Cevap: Kavme; namazda rükudan kalkarken secdeye gitmeden önce iyiye doğrulmak ve en az bir kere “sübhane rabbiyel azim” diyecek kadar ayakta durmak; celse ise namazda iki secde arasında en az bir kere “sübhane rabbiyel azim” diyecek kadar oturmaktır. Celse ve kavme, vacip olup yanılarak terk edilirse sehiv secdesi yapmak gerekir. Bilerek terk edilirse namaz bozulur. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve Ahmet bin Hanbel’e göre ise celse ve kavme farzdır....
  4 Ocak 2019
  26 defa okundu.
  0 yorum
 • İmam çorapsız namaz kıldırabilir mi?
  İmam çorapsız namaz kıldırabilir mi? Cevap: İmamın namazı çorapsız kıldırması namazın sıhhatine engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber (sav) hem çorapla hem de çorapsız olarak namaz kıldırmıştır. Ancak örfte imamın çorapsız namaz kıldırması hoş görülmüyorsa bundan kaçınmak daha uygun olur....
  4 Ocak 2019
  28 defa okundu.
  0 yorum
 • Cemaatten olmayan birinin imamın yanılgısını düzeltmesi namazı bozar mı?
  Cemaatten olmayan birinin imamın yanılgısını düzeltmesi namazı bozar mı? Cevap: İmam kıraat esnasında yanlış okur veya okuyacağı yerin ilerisini hatırlamazsa cemaatten birisinin düzeltmesi veya hatırlatmasıyla cemaatin de imamın da namazı bozulmaz. Cemaatten olmayan birinin imamın yanlışını düzeltmesi ve imamın da buna göre hareket etmesi durumunda ise namaz bozulur. Çünkü bu hareket öğrenme ve öğretme sayılır....
  4 Ocak 2019
  20 defa okundu.
  0 yorum
 • Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’deki imamların farklı mezheplerden olmaları nedeniyle peşlerinde namaz kılınamayacağı söylenmektedir. Bu doğru mudur?
  Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’deki imamların farklı mezheplerden olmaları nedeniyle peşlerinde namaz kılınamayacağı söylenmektedir. Bu doğru mudur? Cevap: Müslümanların farklı mezheplerden oluşu birbirlerinin peşinde namaz kılmalarına engel değildir. Mescid-i Haram ve MEscid-i Nebevi’nin imamları ehl-i sünnet ve mezheplerinden Hanbeli mezhebine mensuptur. Dolayısıyla onlara uyarak namaz kılmanın caiz oluşu konusunda hiçbir kuşkuya mahal yoktur. Aksine o kutsal mekanlara gidip başka yerler...
  4 Ocak 2019
  21 defa okundu.
  0 yorum