Namaz

 • Cuma namazından sonra “zuhr-i ahir”i kılarken kamet getirmek gerekir mi?
  Cuma namazından sonra “zuhr-i ahir”i kılarken kamet getirmek gerekir mi? Zuhr-i ahir namazını kılmak bir gereklilik değildir. Bununla birlikte kılmak istenirse Cuma namazının farzı için aynı yerde kamet getirildiğinden zuhr-i ahir namazı için de ayrıca kamet getirildiğinden zuhr-i ahir namazı için de ayrıca kamet getirilmeye gerek yoktur. Ancak zuhr-i ahir yerine geçmiş günlerdeki namazlardan birinin kazası kılınırsa o takdirde kamet getirilir....
  4 Ocak 2019
  139 defa okundu.
  0 yorum
 • Namazda kavme ve celsenin hükmü nedir?
  Namazda kavme ve celsenin hükmü nedir? Cevap: Kavme; namazda rükudan kalkarken secdeye gitmeden önce iyiye doğrulmak ve en az bir kere “sübhane rabbiyel azim” diyecek kadar ayakta durmak; celse ise namazda iki secde arasında en az bir kere “sübhane rabbiyel azim” diyecek kadar oturmaktır. Celse ve kavme, vacip olup yanılarak terk edilirse sehiv secdesi yapmak gerekir. Bilerek terk edilirse namaz bozulur. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve Ahmet bin Hanbel’e göre ise celse ve kavme farzdır....
  4 Ocak 2019
  128 defa okundu.
  0 yorum
 • İmam çorapsız namaz kıldırabilir mi?
  İmam çorapsız namaz kıldırabilir mi? Cevap: İmamın namazı çorapsız kıldırması namazın sıhhatine engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber (sav) hem çorapla hem de çorapsız olarak namaz kıldırmıştır. Ancak örfte imamın çorapsız namaz kıldırması hoş görülmüyorsa bundan kaçınmak daha uygun olur....
  4 Ocak 2019
  102 defa okundu.
  0 yorum
 • Cemaatten olmayan birinin imamın yanılgısını düzeltmesi namazı bozar mı?
  Cemaatten olmayan birinin imamın yanılgısını düzeltmesi namazı bozar mı? Cevap: İmam kıraat esnasında yanlış okur veya okuyacağı yerin ilerisini hatırlamazsa cemaatten birisinin düzeltmesi veya hatırlatmasıyla cemaatin de imamın da namazı bozulmaz. Cemaatten olmayan birinin imamın yanlışını düzeltmesi ve imamın da buna göre hareket etmesi durumunda ise namaz bozulur. Çünkü bu hareket öğrenme ve öğretme sayılır....
  4 Ocak 2019
  76 defa okundu.
  0 yorum
 • Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’deki imamların farklı mezheplerden olmaları nedeniyle peşlerinde namaz kılınamayacağı söylenmektedir. Bu doğru mudur?
  Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’deki imamların farklı mezheplerden olmaları nedeniyle peşlerinde namaz kılınamayacağı söylenmektedir. Bu doğru mudur? Cevap: Müslümanların farklı mezheplerden oluşu birbirlerinin peşinde namaz kılmalarına engel değildir. Mescid-i Haram ve MEscid-i Nebevi’nin imamları ehl-i sünnet ve mezheplerinden Hanbeli mezhebine mensuptur. Dolayısıyla onlara uyarak namaz kılmanın caiz oluşu konusunda hiçbir kuşkuya mahal yoktur. Aksine o kutsal mekanlara gidip başka yerler...
  4 Ocak 2019
  131 defa okundu.
  0 yorum
 • Namaz hangi hallerde bozulabilir?
  Namaz hangi hallerde bozulabilir? Cevap: Namazı, mazeretsiz bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip bazı durumlarda mübah bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi halinde oan yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mubahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin, cemaatle namaz kılmanın faziletini kaz...
  3 Ocak 2019
  98 defa okundu.
  0 yorum
 • Namazda kıyamda iken ayaklar arası açıklık ne kadar olmalı?
  Namazda kıyamda iken ayaklar arası açıklık ne kadar olmalı? Cevap: Namazda kıyamda iken iki ayağın arasındaki açıklık konusunda sahih bir hadis bulunmadığından, miktarın ne olacağı konusunda İslam alimleri farklı görüşler belirtmişlerdir. Hanefi mezhebine göre iki ayak arası dört parmak kadar açık bulundurulmalıdır. Şafii mezhebine göre iki ayak arası bir karış kadar açık tutulmalıdır. Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise ayaklar arasını aşırı sayılacak kadar fazlaca açılmamalı, t...
  3 Ocak 2019
  119 defa okundu.
  0 yorum
 • Namaz kılacak cami bulamayan kimse, kilise veya sinagogda namaz kılabilir mi?
  Namaz kılacak cami bulamayan kimse, kilise veya sinagogda namaz kılabilir mi? Cevap: Yeryüzünün tamamı Müslümanlar için ibadet mekanıdır. Hz. Peygamber (sav) “Yeryüzü bana temiz ve ibadet edebilmem için mescit kılındı.” Buyurmuştur. Temiz olmak kaydı ile her yerde namaz kılınabilir. Başka yerde namaz kılma imkanı varsa kilisede namaz kılmak mekruhtur. Ancak kilise veya sinagogda namaz kılma zorunluluğu varsa resim ve heykellerin üzerleri örtülmelidir....
  3 Ocak 2019
  72 defa okundu.
  0 yorum
 • Cemaatle namaz kılarken ön safta meydana gelen boşluğu doldurmak için öndeki safa yürümek caiz midir?
  Cemaatle namaz kılarken ön safta meydana gelen boşluğu doldurmak için öndeki safa yürümek caiz midir? Cevap: Namazla ilgisi olmayan hareketler, ameli kesir (üç adım atmak gibi) olarak nitelenecek düzeye ulaştığında namazı bozar. Ancak cemaatle namaz kılarken ön saftaki boşluğu doldurmak için ileri yürümek namazı bozmadığı gibi müstehaptır....
  3 Ocak 2019
  468 defa okundu.
  0 yorum
 • Vakit namazlarının sünneti ile farzları arasında konuşmak veya bir şey yiyip içmek caiz midir?
  Vakit namazlarının sünneti ile farzları arasında konuşmak veya bir şey yiyip içmek caiz midir? Cevap: Vakit namazlarının sünnetleri ile farzları arasında konuşmanın hükmü konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Hanefi alimlerine göre vakit namazlarının sünnetleri ile farzı arasında bir zaruret olmaksızın konuşmak veya ağır bir şey yiyip içmek gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmak mekruhtur. Böyle şeyler namazın sevabını azaltır....
  3 Ocak 2019
  6192 defa okundu.
  0 yorum