Namaz

 • Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapmalı?
  Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapmalı? Cevap: Dört rekatlı namaz kılmakta iken son oturuşta olduğunu zannederek dalgınlık sonucu selam veren kişi eğer bu selamdan sonra konuşmak, yönünü kıbleden çevirmek gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmamışsa kaldığı yerden namaza devam eder ve dördüncü rekatın sonunda sehiv secdesi yapar. Aksi takdirde bu namazı yeniden kılar....
  2 Ocak 2019
  107 defa okundu.
  0 yorum
 • Çok izdihamlı hallerde mümin kardeşinin üzerine secde yapılır mı?
  Çok izdihamlı hallerde mümin kardeşinin üzerine secde yapılır mı? Cevap: Şaffi, Hanefi ve Hanbelilere göre cemaatin çok sıkışık olması sebebiyle yer üzerinde secde etmesi mümkün olmayan kişi, insan, eşya ve benzeri şeyler üzerine secde eder. Çünkü Beyhaki’nin sahih bir isnat ile rivayet ettiğine göre Hz. Ömer (r.a.) şöyle buyurmuştur: “İzdiham (kalabalık) çok olunca sizden biri kardeşinin üzerine secde etsin.”...
  2 Ocak 2019
  85 defa okundu.
  0 yorum
 • Secde nasıl yapılmalıdır?
  Secde nasıl yapılmalıdır? Cevap: Secdenin en mükemmel şekli, iki eli, iki dizi, iki ayağı ve alın ile birlikte burun kemiğini bütün halinde yere koymaktır. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: “Secde ettiğin zaman alnını yere yerleştir, kargaların gagalaması gibi secde etme.” Habban bin Eret’in haberinde de şöyle gelmiştir: “Rasulullah’a (sav) sıcak kumların alnımız ve avuçlarımızda meydana getirdiği hararetten şikayet ettik fakat o bizim bu şikayetimizi ortadan kaldırmadı.” ...
  2 Ocak 2019
  111 defa okundu.
  0 yorum
 • Nafile namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?
  Nafile namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar? Cevap: İlk oturuş, namazın vaciplerindendir. Vacibin unutulması durumunda son oturuşta sehiv secdesi yapılması gerekir. Hz. Peygamber (sav) genel anlamda unutmaktan dolayı herhangi bir uhrevi sorumluluk oluşmayacağını ifade etmiştir. İlk oturuşun kasten terk edilmesi ise tahrimen mekruh kabul edilmiştir....
  2 Ocak 2019
  99 defa okundu.
  0 yorum
 • Kabe’nin içinde namaz kılınır mı?
  Kabe’nin içinde namaz kılınır mı? Cevap: Kabe’nin içinde kılınan namaz geçerlidir. Zira Kabe’den maksat, bina değil binanın üzerinde bulunduğu yer ve alandır. Peygamberimiz (sav) Kabe’nin içerisine girip namaz kılmıştır....
  2 Ocak 2019
  123 defa okundu.
  0 yorum
 • Kıble istikametinin tersine namaz kılınmışsa bu namaz geçerli olur mu?
  Kıble istikametinin tersine namaz kılınmışsa bu namaz geçerli olur mu? Cevap: Bilerek kıble yönünden başka bir yöne doğru kılınan namaz geçersiz olur. Kıble yönünü bilmeyen kimse ise araştırma yapar, edindiği bilgi veya kanaate göre namazını kılar. Eğer namazı tamamlandıktan sonra hata ettiğini anlarsa namazı sahih olur. Yeniden kılması gerekmez fakat namaz esnasında kıblenin ne yönde olduğunu tayin ederse kıbleye yönelir ve namazına devam eder....
  1 Ocak 2019
  92 defa okundu.
  0 yorum
 • Namaz kılmamanın mazereti olabilir mi? Bazı iş yerlerinde namaz kılmaya fırsat verilmemesi bir mazeret sayılır mı?
  Namaz kılmamanın mazereti olabilir mi? Bazı iş yerlerinde namaz kılmaya fırsat verilmemesi bir mazeret sayılır mı? Cevap: Bilindiği gibi akıllı ve erginlik çağına ulaşan her Müslüman’ın namaz kılması farzdır. Terk edilmesi ve geciktirmeyi caiz kılan bir mazeret bulunmaksızın vaktinde eda edilmeyip kazaya bırakılması, en büyük günahlardan biridir. Namaz uyuyakalmak, unutmak ve başla da olsa ima ile kılamayacak kadar hasta olmak gibi meşru bir mazeret bulunmadıkça kazaya bırakılmaz. Hz. Peygamb...
  1 Ocak 2019
  113 defa okundu.
  0 yorum
 • Namaz kılan kişi oturmaya gücü yetmezse nasıl namaz kılar?
  Namaz kılan kişi oturmaya gücü yetmezse nasıl namaz kılar? Cevap: eğer namaz kılan kişi, oturmaya gücü yetmezse sırtüstü yatarak namaz kılar. Ayaklarını kıbleye karşı uzatır, rüku ve secdesini ise ima ile yapar. Bir kimse eğer yanı üzere yatmakta ise yüzü kıbleye yönelik olduğu halde ima ile namaz kılması caizdir. Bu iki halde sırtüstü yatarak kılmak daha iyidir. Çünkü sırtüstü yatan kimsenin işareti Kabenin havasına tesadüf eder. Yanı üzerine yatmakta olan kişinin işareti ayaklarına düşer...
  1 Ocak 2019
  118 defa okundu.
  0 yorum
 • Aciz ve hasta olan kimse namazı nasıl kılmalı?
  Aciz ve hasta olan kimse namazı nasıl kılmalı? Cevap: Hasta olan kişi ayakta durmaktan aciz ise kıyam ondan düşer ve bu kişi nasıl kolayına gelirse o şekilde oturarak namazını kılar. Gücü yeterse rüku ve secdesini yapar. Eğer rüku ve secdeye gücü yetmezse yahut sadece secde etmeye gücü yetmezse başı ile imada bulunur. Secde için imasını rükudan daha alçak yapar ki ikisi birbirinden ayrılsın. Namaz kılan kişi, üzerine secde etmek için sandalye yahut yastık gibi bir şey koymaz. Cabir (r.a.) ...
  1 Ocak 2019
  123 defa okundu.
  0 yorum
 • Kamburluk gibi özrü olanın kıyamı nasıl olmalıdır?
  Kamburluk gibi özrü olanın kıyamı nasıl olmalıdır? Cevap: Hastalık yahut kamburluk gibi özürler sebebiyle kıyamda tam olarak dikilemeyen kimse sahih olan görüşe göre bu şekilde durur. Eğer gücü yeterse rükuya eğilmesi halinde kıyamdan farklı şekilde eğilmekle yetinir. Kıyamda farz olan miktar Hanefilere göre okunması istenen Kur’an ayetlerini okuyacak kadar zamandır. Bunlar da tekbir almak, bir Fatiha ve bir sure okumaktır. Ayakta durmaktan aciz olan hastaların ayakta namaz kılmaları va...
  1 Ocak 2019
  91 defa okundu.
  0 yorum