Peygamberler

 • Peygamberlerin hepsine inanırız
  Peygamberlerin hepsine inanırız: Hz. Âdem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselam'a kadar gelip geçen bütün peygamberlere inanırız. Çünkü hepsi hak dini ha­ber vermek, bildirmek üzere gönderilmişlerdir. Bütün peygamberlere inanmak Allah'ın emridir ve imanın esaslanndandır. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilir: "Peygamber, kendisine Rabb'inden indirilen Kur'an'ı tasdik edip ona iman etti. Mü'minler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah'a, meleklerine, kit...
  4 Ocak 2017
  653 defa okundu.
  0 yorum
 • Peygamberlerin Mucizeleri
  Peygamberlerin Mucizeleri Manevî kemâlat gibi maddî kemâlat ve harikalar en önce insanlara mu­cize eliyle hediye edilmiştir. Mesela Hz. Nuh'un bir mucizesi olan gemi, Hz. Yusuf'un bir mucizesi olan saat ilk defa peygamber eliyle insanlığa sunulmuştur. Hz. Adem'in eşyanın isimlerini, bütün dil ve lügatleri bilmesi, Hz. Süleyman'ın iki aylık yolu havada uçarak bir günde alması, Belkıs'm tahtının göz açıp yumunca- ya kadar geçen bir zaman içinde önünde hazır bulunması, Hz. Davud'un demiri ham...
  4 Ocak 2017
  1326 defa okundu.
  0 yorum
 • Peygamberlere iman
  Peygamberlere iman Cenab-ı Hak, kendisini tanıttırmak ve sevdirmek, emirlerini bildirmek ve ulaştırmak için insanlar arasından seçtiği bazı kullarını peygamber ola­rak vazifelendirmiştir. Peygamberlerin her birisi bir öğretmendir. Cenab-ı Hakk'm yarattığı ve yazdığı kâinat kitabını okuyup, onun ne mana ifade ettiğini insanlara an­latmak için görevlendirilmişlerdir. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, diğer semavî kitaplar da bu kâinat kitabının birer tercümesidir. Evet, kâinatı yok­tan var e...
  4 Ocak 2017
  622 defa okundu.
  0 yorum