Kuran-ı Kerim

Cehennem İle İlgili Ayetler

Written by admin

‘’Derin kuyu’’ anlamına gelen cehennem kelimesi Kuran- Kerimde 77 yerde zikredilmiştir. Cehennemi anlatan ayetlere göre cehennem, ahiret hayatında Allah’ı inkâr eden kâfirlerin sürekli kalacağı; günahkâr müminlerin ise günahları nispetince kalacağı yerin adıdır. Cehennem ayrıca nar, hutame, cahim, haviye, leza, sakar ve sair gibi isimlendirilmiş olsa da bazı âlimler bu isimlerin cehennemin tabakaları olabileceğini düşünmüştür.

Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerimde cehennemi şöyle tarif etmiştir:

 • Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

Ki ne serindir, ne de faydalıdır. (Vakıa 43/47)

 • Ki, cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerine görününce, onun bir hışımlanmasını ve uğultusunu işitirler. (Furkan/12)
 • Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.(Mülk/7)

 

Yüce kitabımıza göre kimler cehenneme girecektir?

 • Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.(Beyyine/6)
 • Şüphesiz inkâr edenlere, Allah’ın yolundan, yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan Mescid-i Haram’dan alıkoyanlara ve orada zulümle yanlış yola saptırılmak isteyenlere can yakıcı bir azap tattırırız.
 • Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenle gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. (Al-i İmran /105)
 • Her günahkâr kişinin vay haline!

O kimse Allah’ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra sanki kibrinden hiç işitmemiş gibi ısrar ede. İşte sen onu, can yakıcı bir azap ile müjdele.

Ayetlerimizden bir şeyler öğrendiği zaman, onu alaya alıyorlar. İşte onlar için rezil ve rüsva edici bir azap vardır. (Casiye 7 /9)

 • Cehennemdekiler, cennettekilere: ‘’ Bize biraz su akıt veya Allah’ın size verdiği rızıktan bize de verin.’’ Diye seslenirler. Cennettekiler de: Allah, bunların ikisini de kâfirlere haram kıldı.’’ Derler. (Araf/50)

Peki, cehennem azabı ne şekilde olacaktır?

 • Gömlekleri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplar. (İbrahim /50)
 • Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. O da ne besler, ne da ne besler ne de açlığı giderir. (Ğaşiye 6/7)
 • Bir irinden başka yiyecek de yoktur.(Hakka/36)
 • Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Onu inkâr edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstüne kaynar u dökülür. (Hac /19)
 • Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek bir şey. Ancak bir kaynar su ve irin(içecekler). (Nebe24/25)
 • Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. (Hac/21)

 

Rabbimiz cehennemden bahseden ayetlerde cehennemi bu şekilde tasvir edip oradaki azabın hiçbir şekilde hafiflemeyeceğini ve devam edeceğini de şu ayetlerde belirtmiştir:

 

 • Cehennem ateşinden çıkmak istediler. Ama onlar oradan çıkacak değillerdi. Onlar için devamlı azap vardır. (Maide/37)
 • Onlar bu (azabın) içinde ebedi kalacaklardır. Kendilerinden ne bu azabı hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. (Al-i İmran /88)

Cehennem ayetleri, bundan ibret alan kullar için ibretlerle doludur.