Dini Konular

Cehennem İle İlgili Hadisler

Written by admin

 

Peygamberimizin cehennemden bahseden hadisleri oldukça fazladır. Ahiret hayatının her aşamasında olduğu gibi cehennem azabında da ruhla beden birlikte azap çekecektir. Fakat ayet ve hadislerde bahsedilen, acı, azap, ıstırap gibi şeyler bu dünyada bildiğimiz gibi olamayacaktır. Bunların aslında nasıl olduğunu insanların bilmesi mümkün değildir. Her şeyin aslını bildiği gibi bu konularda da her şeyin iç yüzünü ve aslını Rabbimiz bilir. Peygamberimizden rivayet edilen Hadis-i Şeriflerde cehennemin aslında nasıl bir yer olduğunun örneklerini görebiliriz.

Numan bin Beşir’den rivayet edilen bir Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  • Şüphesiz ki kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplısı şöyle bir kişidir ki, onun iki ayağının altının çukurlarında iki ateş parçası vardır da, bunların sıcaklığından onun beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır. (Buhari 6463, Tirmizi 2731)

Cehennemi anlatan hadislerde cehennemliklerin ne kadar çaresiz olduklarına örnek olarak şu Hadis-i şerifi örnek gösterebiliriz.

Enes bin Malik’ten rivayet edilen bir Hadis-i Şerifte Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

  • Allah-u Teâlâ cehennemliklerin en hafifi azaplısına:
  • ‘’ Dünya ve dünyadaki her şey senin olsa şu azaptan kurtulmak için onu fidye olarak verir miydin?’’ buyurur.

O kul:

  • Evet, fidye olarak verirdim, der.

Bunun üzerine Allah:

  • ‘’ Sen, Adem’in sulbündeyken ben senden şimdi göze aldığın fedakârlıktan daha kolay bir şey istemiştim. Bana hiçbir şeyi ortak kılmamanı istemişken sen bana ortaklar koştuğun için ben de seni ateşe girdirdim.’’Buyurmuştur.

Peygamberimizin cehennemi anlatan hadisleri oldukça fazladır. Bir Hadis-i şerifte peygamberimiz buyurmuştur ki:

Bir kavim, kendilerine cehennem ateşi dokuduktan sonra simaları kırmızımsı siyah bir renkte olarak cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Fakat cennet ehli bu kişileri ‘’cehennemlikler’’ diye isimlendirecektir.(Buhari/6462)

Peki, cehennem hadislerinde burası nasıl tasvir edilmiştir?

Harise bin Vehb el-Huzai’den rivayet edilen bir Hadis-i Şerife göre peygamberimiz cehennem ehlini şu şekilde tarif etmiştir:

  • Dikkat ediniz! Size ateş ehlini haber veriyorum! Onlar da her katı yürekli, kibirli ve büyüklük taslayan kimselerdir. (Buhari 4902, Müslim 2853/46, tirmizi 2732. İbni Mace 4116)

Bununla birlikte birçok Hadis-i Şerifte cehennem şu şekilde tasvir edilmişti:

Allah’ın Resulü (sav) buyurdular ki:

  • Ateşi çok zikredip hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetlidir; derinliği çok fazladır, çengelleri demirdendir. (Tirmizi, cehennem2)
  • Eğer zakkumdan. Dünyaya tek bir damla damlatılsaydı, bu dünya ehlinin yiyeceğini ifsat ederdi. Öyleyse, yiyecek ve içeceği zakkumdan olan cehennemlik kulların hali ne olur anlayın! (Tirmizi, Cehennem4)

Ebu Said el Hudri’den rivayet edilen bir Hadis-i Şerifte Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

  • Veyl, cehennemde bir vadinin adıdır. Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz!( Tirmizi, Tefsir, enbiya)