Kuran-ı Kerim

Cennet İle İlgili Ayetler

Written by admin

Kelime anlamı bahçe olan cennet, yüce Allah’ın (C.C) kendisine ibadet ve itaat eden kullarını müjdelediği, içinde ebedi kalacakları mesken anlamına gelir. Cehennem azabından kurtulup  cennete girmek bütün müminlerin en büyük gayesidir Yüce kitabımız Kuran-ı Kerimde Cennet kelimesi 78 yerde geçmektedir. Bu cennet ayetlerinde cennete kimlerin gireceği, cennete giren müminlerin nasıl karşılanacağı, oraya girenlerin nasıl kurtuluşa ereceği, cennette nelerin var olduğu ve de nelerin var olmadığı gibi durumlardan bahsedilir.Cennetten bahseden ayetleri başlıklar halinde inceleyecek olursak öncelikle yüce kitabımıza göre kimler cennete girecek bir göz atalım;

CENNETE KİMLER GİRECEKTİR?

 • İman edip Salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedi kalacaklardır.( Bakara- 82)
 • Allah’tan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınar başlarındadır. ( Hicr -45)
 • Muhacir ve Ensar’dan İslam’a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca gidenler var ya, işte Allah onu altlarından ırmaklar akan cennete koyar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. (Nisa- 13)

CENNETTE NELER VARDIR?

 • İkisinin de çeşitli ağaçları, meyveleri vardır. (Rahman -48)
 • Bu orada bir pınardır ki, adına ‘’selsebil’’ derler. ( Mürselat-41)
 • İkisinde de akıp giden ırmaklar vardır. (Rahman-50)
 • Bu cennetler yemyeşildir. (Rahman -64)
 • Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır. Orada ne yakıcı sıcak görürler ne de şiddetli soğuk. (İnsan -13)
 • İman edip Salih ameller işleyenler ise, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız. (Nisa-57)
 • Şüphesiz Allah iman edip yaralı işler işleyenleri, altından ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Oradaki elbiseleri de ipektendir. (Hac-23)
 • Üzerlerine cennet gölgesi sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur. Yanlarında gümüşten kaplar. Billur kupalar dolaştırılır. Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır. (İnsan -14-17)
 • Bahçeler var, bağlar var. ( Nebe-32)
 • Çadırlar içerisinde gözleri yalnızca kocalarına çevrilmiş huriler vardır.(Rahman-70-72)
 • Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimleri korkudan titrediklerini görürsün. İman edip Salih amel işleyenler ise cennet bahçesindedirler. Rableri yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. (Şura-22)

 CENNETİ ANLATAN AYETLERE GÖRE CENNETTE NELER YOKTUR?

 • Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Duydukları söz, yalnız ‘’selam, selam’’ dır dır. (Vakıa 25-26)
 • Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. (Araf-43)
 • Orda ne boş bir söz işitirler ne de bir yalan (Nebe-35)
 • Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değildirler. (Hicr -48)
 • Ey Âdemoğulları! Size içinizden gelip ayetlerimi anlattıklarında, kimi Allah’tan korkar ve kendini düzeltirse, işte onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. (Araf -35)