Dini Konular

Cennet İle İlgili Hadisler

Written by admin

İnsanoğlu her ne kadar ölümden korksa bile cehennem azabından kurtulup cennete girme umudu içindedir. Peki, cennet nasıl bir yerdir? Oraya kimler girecektir?  Kuran-ı Kerimde cennetin nasıl bir yer olduğuyla alakalı muhkem ayetler vardır. Bu ayetlerin ışığında Peygamber Efendimizin de cenneti nasıl tarif ve tasvir ettiğiyle alakalı hadislere bir göz atalım:

Müslim’den rivayet edilen bir Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  • Cennetlikler cennete girdiği zaman Allah(C.C) şöyle buyuracak: ‘’ Sizlere vermemi istediğiniz başka bir şey var mı? ‘’ Cennetlikler de şöyle derler: ‘’ Yüzlerimizi ak çıkarmadın mı, bizleri Cennetine koymadın mı? Bizi cehennem azabından kurtarmadın mı? (Bizlere bunlar yeter). ‘’ Allah’ın resulü sözlerine şu şekilde devam ederek: ‘’Cenabı-ı Hak kulları ile arasındaki perdeyi kaldırınca Cennetliklere artık Rablerine bakmaktan daha sevimli gelebilecek hiçbir şey olmaz. (Müslim et-Tac V, 423)

Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır.

-Rabbimiz biz kullarına şöyle ferman etti ki: ‘’ Ben Azimu’ş-Şan, Salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanların hayal bile edemeyeceği,  hatırından dahi geçiremeyeceği nimetler hazırladım.’’

Yine Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir Hadis-i Şerifte Peygamberimiz:

  • Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi, altından olmasın (Tirmizi, Cennet 1)
  • Cennette, yay kadar bir yer, güneşin üzerine doğduğu ve battığı şeyden ( yani dünyadan) daha hayırlıdır. Diye buyurmuştur.

Harise b. Vehb Huzai  (r.a) dan rivayet edilen bir Hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

  • Size cennet ehlini haber vereyim mi? Diye buyurunca sahabeler:’’ Evet Ey Allah’ın Resulü’’ diye cevap verdiler. Allah Resulü şöyle devam etti: Zayıf olan ve halk tarafından zayıf görülen her mümin muhakkak ki cennetliktir. Allah’a yemin etse, Allah yeminini doğru yola çıkarır. Sonra da ‘’ Size Cehennem ehlini haber vereyim mi? ‘’ diye buyurunca sahabeler ‘’ evet Allah’ın Resulü ‘’diye cevap verdiler. Allah Resulü: Her katı yürekli, düşman ve kibirli kimselerdir.’’ Diye cevap verdi.

Bu hadis-i Şeriften de anlaşılacağı üzere katı kalpli, kibirli insanlar cennete giremeyeceklerdir.

Peygamberimiz, cennette Allah’ın cemalinin kulları tarafından görüleceğini şu Hadis-i Şerifle belirtmiştir.

  • Siz gerçekten tıpkı şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi gözlerinizle göreceksiniz. Onu görebilmek için haksızlığa uğramayacaksınız ve izdihama düşmeyeceksiniz. (Buhari, Mevakıt 16,26)

Tirmizi den nakledilen bir Hadis-i Şeriflerde Peygamberimiz:

  • Cennette öyle bir ağaç vardır ki, binekli bir kişi yüz yıl boyunca onun gölgesinde yürüse onu kat edemez. İsterseniz şu ayeti okuyun: Daimi gölgededirler, çağlayıp duran su başlarındadırlar. (Vakıa 30-31) (Tirmizi Tefsir, Vakıa, Cennet 1)
  • Eğer Allah seni cennete koyacak olursa, orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey seni mutlaka bulacaktır.(Tirmizi, Cennet 11)