Dini Sorular ve Cevaplar

Cennet ve Cehennem Şu Anda Mevcut Mu? Müminler cennette ne kadar kalacak? Kafirlerin durumu ne olacak?

Written by admin

Cennet ve Cehennem Şu Anda Mevcut Mu?

Cennet ve cehennem haktır. Mahluktır yani Allah tarafından yaratılmıştır. Cennet ve cehennemin yaratıldığının delili şu ayeti kerimedir:

“Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının.” Al-i İmran Suresi 131

“Rabbimizin mağfiretine nail olup takvaya ulaşanlar için hazırlanmış olan cennete -ki eni gökler ve yer kadardır- koşuşun.” Ali İmran Suresi, 133

Bu iki ayeti kerimede ifade edilen “hazırlanmış” kelimesi, cennet ve cehennemin yaratılmış olduğunun açık delilidir.

Mü’minler cennette ne kadar kalacak

Mü’minler cennette ebedi kalacaklardır. Bu husustaki ayeti kerime şu şekildedir:

“İnanıp da iyi işler yapanlara gelince -ki hiç kimseye gücünün üstünde vazife yüklemeyiz- işte onlar, cennet ehlidir. Orada ebedi olarak kalacaklar.” A’raf Suresi, 42

Ayeti kerimede yüce Allah’ın emir ve yasaklarının insan gücünün üstünde, yapılamayacak bir şey olmadığı açıkça ifade edilmekte ve salih amel işleyenlere cennet vaat edilmektedir.

Cennet, iman edip salih amel işleyenlere, ahirette vaat edilen nimet ve mükafat yurdu demektir. Kur’an-ı Kerim’de cennet için adn, Firdevs, naim cenneti, ebedilik yurdu, daru’s-selam, darul mukabe ve makamı emin gibi çeşitli isimler kullanılmıştır.

Cennette; bakanlara hoş görünen, içenlere zevk veren nehir ve sular, süzme baldan ırmaklar (Muhammed Suresi,15) tatlı su pınarları (İnsan sures, 18), sarhoş etmeyen, içenlere zevk veren ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan içkiler (Saffat suresi, 45-47), çeşitli meyveler, hurmalar, nar ağaçları (Rahman Suresi, 60), bağlar (Nebe Suresi, 32), sedir ağaçları ve salkımlı muz ağaçları (Vakıa Suresi 28-29), ince ve kalın ipek elbiseler (Kehf Suresi 31, İnsan Suresi 21) altın süsler (Kehf Suresi 21, Hac Suresi 23, Fatır Suresi 33), güzel meskenler, hiçbir yorgunluk ve zahmet vermeyen (Hicr suresi 47-48), boş ve yalan söz işitilmeyen, sonsuz nimet ve güzellikler (Nebe Suresi 35) bulunduğu Kur’an-ı Kerim’de bildirilmektedir.

Kafirlerin durumu ne olacak?

Kafirler cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu durumu açıklayan ayet-i kerime şu şekildedir:

“Ey Resulüm! Kafirlerin seni yalanlamalarına şaşırıyorsan asıl şaşılacak şey onların: ‘Biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız?’ demeleridir. İşte onlar (kıyamet gününde) boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar, orada ebedi olarak kalacaklardır.” Ra’d Suresi, 5

Kafirler hakkında Kur’an’da şöyle denilmektedir:

“Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince işte Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir.” Bakara Suresi, 161

“Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya! Onların hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır, hiç yardımcıları da yoktur.” Al-i İmran Suresi, 91

Kur’an-ı Kerim’de cehennem için yedi isim kullanılmıştır: Cehennem (derin kuyu), nar (ateş), cahim (alevleri kat kat yükselen ateş), haviye (düşenlerin çoğunun bir daha geri dönemeyeceği uçurum yer), sair (çılgın ateş), leza (dumansız ve katıksız alev), sakar (ateş), hutame (obur ve kızgın ateş) Kur’an-ı Kerim’de en çok geçen cehennem kavramlarıdır.

Alimlere göre birçok ayette cehennem hayatı ile alakalı olarak geçen acı, ızdırap, azap, ateş vb. şeyler bu dünyadakilere benzetilemez. Bunların iç yüzünü insanların bilmesi mümkün değildir.