Namaz

Çocuklara Namazı Emretme Yaşı

Çocuklara Namazı Emretme Yaşı
Written by admin

Çocuklara Namazı Emretme Yaşı
Çocuklar kaç yaşında iken namaz  kılmakla emr olunmalıdır?
Çocuk terbiyesi ile ilgili olarak Hz. Peygamber s.a.v. Efendimizin verdigi mühim talimatlardan birisi de ;  Namazın emredilmesiyle ilgilidir. Şöyleki : Sebre b.  Ma’bed r.a. den rivayete göre Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz:
cocuklara_namaz_asilama
“ Yedi yaşına geldimi, çocuga namazı emredin! On yaşına geldimi kılmadıgı taktirde dövün” Tirmizi Rivayeti ise:
“Çocuğ namazı yedi yaşında ögretin, kılmadıgı taktide on yaşında dövün” şeklindedir. Diger bir rivayet  ise şöyledir : Resulullah s.a.v. Efendimize  bundan yani çocuga  namaz  ne zaman emredilecek sorulmuştu:
“Çocuk, sağını solunu ayırmasını bildimi ona namazı emrein” buyurdu.
Hadis-i Şerifdeki hitap velileredir. Çünkü çocuklar mükellef degillerdir. Velinin, baba, dede, vasi veya hakim tarafından tayin edilen kayyum olması arasında fark yoktur.
Namaza başlama yaşı: Temyiz yaşıdır. Yukarıda, ilk iki hadis-i şerifte 7 rakamı geçmekte isede üçüncü sağını solundan ayırma tabiri geçmektedir., bu meseleye temas eden başka hadis-i şeriflerde: 20’ye kadar sayma, namazı anlama, süt dişlerini atma yani dişeme gibi başka kıstaslar da zikredilmiştir. Fukaha, rivayetleri degerlendirerek namazı emretme yaşının: Temyiz yani iyi ile kötülügü ayırabilme yaşı oldugunu , bunu rakamla tespit etmenin zor oldugunu, zira her çocukta unun degişebilecegini,bazılarının 4- 5 yaşlarında bile temyize ulaşabilirken bir kısmının  7-8 yaşlarında bile temyize ulaşamayacagı belirtilir.
Namaz temyiz yalında emredildigine göre, daha önceden çocuk namazla ilgili farz, vacip, sünnet her çeşit bilgileri ögrenmelidir. Buna göre konuşmaya başladıgı andan itibaren  en azından namaz da okuyacagı sureler, dualar, namazın rükunları, vacipleri vs. ile ilgili  bilgiler ögretilmiştir.
Namazı zorla kıldırma yaşı: On yaşıdır. Hadis-i Şerifte: “Yedi yaşında namazı emredin on yaşında namaz için dövün” buyrulmuştur.
Bu emir yedi yaşlarında yavaş yavaş, fazla zorlamadan tatlılıkla alıştırılmasını ifade eder, bu yaşta dayagı tavsiye etmez . Ama on yaşına gelinceye kadar namaz henüz tam benimsetilmemişse , icabında dövülmesi tavsiye edilmiştir. Zira o yaşlarda dinin en mühim emri olan namaza alıştırılmazsa , on dan sonra büyük zorluklar çıkabilecek, alıştırılmayabilecek demektir.

Originally posted 2016-11-23 19:56:10.