Namaz

Çok izdihamlı hallerde mümin kardeşinin üzerine secde yapılır mı?

Written by admin

Çok izdihamlı hallerde mümin kardeşinin üzerine secde yapılır mı?

Cevap: Şaffi, Hanefi ve Hanbelilere göre cemaatin çok sıkışık olması sebebiyle yer üzerinde secde etmesi mümkün olmayan kişi, insan, eşya ve benzeri şeyler üzerine secde eder. Çünkü Beyhaki’nin sahih bir isnat ile rivayet ettiğine göre Hz. Ömer (r.a.) şöyle buyurmuştur: “İzdiham (kalabalık) çok olunca sizden biri kardeşinin üzerine secde etsin.”