Dini Konular

Çorabın üzerine mesh edilir mi?

Çorabın üzerine mesh edilir mi?
Written by admin

Çorabın üzerine mesh edilir mi?

Çorap cinsinden bir şeye mesh edilebilmesi için giyildiği zaman on iki bin adım veya daha fazla yüründüğünde yırtılmadan dayanabilir sağlam­lıkta olması gerekir. Bu ölçüye uymayan çoraplara mesh edilmez. Yapılan mesh caiz olmayacağından alman abdest de yarım kalır.

Mest dışında nelere mesh edilir?

Bugün mest olarak satılan ve ayağa giyilen bazı ayakkabılara da mesh edilebilir. Mesela temiz olarak korunmak şartıyla tarlada, bağda giyilen çizmelere, aşık kemiklerini kaplayacak şekilde yapılmış olan botlara, askerî fotinlere mesh etmek caizdir.

Mest üzerine giyilen çoraplara mesh edilebilir mi?

Bu hususta el-Feteva’l-Hindiyye’de şöyle bir kayıt bulunmaktadır:

“Bir kimse mestlerinin üzerine çorap giymiş olsa şayet bu çoraplar bez­den veya benzeri bir şeyden yapılmışlarsa böyle bir çorabın üzerine mesh etmek caiz olmaz. Fakat bu çoraplar çok ince olur da mesh edilirken eldeki ıslaklık alttaki meste geçerse bu mesh caiz olur.”111

Bu meseleden hareket ederek mestlerin üzerinden giyilen çoraplar ince olur da mesh edildiği vakit alttaki meste ıslaklık geçerse mesh yerini bul­muş sayılır.