Dini Konular

Dinen temiz sayılan şeyler nelerdir?

Dinen temiz sayılan şeyler nelerdir
Written by admin

Dinen temiz sayılan şeyler nelerdir?

Pis bir şey bulaşmadığı müddetçe yeryüzünde bulunan bütün otlar, ağaç, çiçek ve meyveler; sular, maden, taş, toprak ve kayalar; domuzdan başka bütün hayvanların yünleri, tüy ve derileri temizdir. Bunlara dokunan su da temizdir.

Başta bütün balık cinsleri olmak üzere deniz hayvanlarının tamamı, su içinde ölmüş bulunsalar bile temizdirler. Su hayvanlarının kanı da temiz sayılır, değdiği yeri kirletmez.

Dinî usule göre kesilmiş olan hayvanların -domuz dışında- derileri, ci­ğer, yürek ve dalakları, bunların üzerinde bulunan, hayvanın damarında ve etinin içinde akıcı halde olmayan kanı temizdir.

Sivrisinek, pire, bit ve kızıl böcek gibi haşerenin kanı da temizdir.

Domuzdan başka hayvanların boynuzları, tırnakları, yağı sıyrılmış ke­mikleri, tabaklanmış derileri, kırpılmış olan kıl, tüy ve yünleri temizdir.

Ölmüş olan tavuktan çıkan yumurta ve ölmüş koyunun memesinden sa­ğılan süt temiz sayılır, yenebilir.

Ekşimiş yemek, acımış yağ, kokmuş ve kurtlanmış et veya peynir, mad­deleri itibariyle temiz sayılırlar, bulaştıkları yeri pisletmezler.

Fare pisliği, şıra ve sirke kabına düşse onları pisletmez. Yine yağın tadı­nı bozmamışsa fare pisliği yağ kabına düşse yağın temizliğine zarar ver­mez.

Originally posted 2017-02-07 08:09:04.