Dini Konular

Dinen temiz sayılmayan şeyler nelerdir?

necaset
Written by admin

Dinen temiz sayılmayan şeyler nelerdir?

Dinimizin necis sayıp pis kabul ettiği maddelerden temizlenmek hakiki temizlik olarak bilinmektedir. Bu temizliği yapabilmek için önce necis ka­bul edilen maddelerin nelerden ibaret olduğunu bilmek gerekir.

Ağır ve hafif necaset

Bazı maddeler dinen temiz sayılmazlar. Bunlar namaza engel olan ve olmayan miktarları bakımından ağır ve hafif olmak üzere iki şekildedir.

Ağır necaset

Bu sınıfa girenler, pis olduğu hakkında kesin dinî bir delil olan ve üze­rinde görüş birliği bulunan şeylerdir. Bu maddeler şunlardır:

  1. İnsan dışkısı, idrarı ve benzeri önden çıkan akıntılar, bedenden çıkan kan, irin ve sarı su, ağız dolusu gelen kusuntu, bedenden ayrılıp düşen et ve deri parçası, kadınlardan âdet, lohusalık ve istihaze hallerinde gelen kanlar.
  2. Eti yenmeyen hayvanların idrarı, salyası; kuşların dışında eti yenme­yen hayvanların dışkısı ve bütün hayvanların kanı; tavuk, kaz ve ördek gi­bi eti yenilen kümes hayvanlarının dışkısı.
  3. Leş denilen kendiliğinden ölmüş veya kasten Besmele çekilmeden ke­silmiş olan kanlı hayvanlar ve bunların tabaklanmamış derileri ağır neca­settir.
  4. Şarap ağır necasettir. Şaraptan başka diğer alkollü içkiler, İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf’a göre necis değildir. İçilmeleri haram olsa da elbiseye ve namaz kılman yere dökülmesi hâlinde namaza engel olmaz.

(Şafiî Mezhebi’ne göre ise alkollü içkiler az olsun, çok olsun maddeleri temiz sayılmazlar.)

Hafif necaset

Pis veya temiz olduklarında ihtilaf edilen, pis olduğuna dair de temiz olduğuna dair de hakkında dinî bir delil bulunmayan şeylerdir. Bu madde­ler şunlardır:

  1. At, deve, koyun ve sığır gibi eti yenen evcil hayvanların, ceylan ve ge­yik gibi eti yenen vahşî hayvanların dışkısı ve idrarı; yine Hanefi imamla­rından Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre eşek ve katırın pislikleri de hafif necasettir.
  2. Atmaca, doğan, kartal ve çaylak gibi uçarken havada pisleyen eti yenmeyen kuşların tersleri İmam-ı Âzam’a göre hafif necasettir. Güvercin ve serçe gibi eti yenen kuşlarınki ise temizdir.

Originally posted 2017-02-07 19:50:06.