Dini Konular

Dini sorumluluk ne zaman başlar?

dini sorumluluk
Written by admin

Dini sorumluluk ne zaman başlar?

İnsan doğduktan sonra belli bir yaşa gelinceye kadar dinî bir sorumlu­luk yüklenmez. Cenab-ı Hak, onu serbest bırakmış ve belli bir müddete ka­dar müsaade vermiştir. Bu zaman dilimine çocukluk devresi denir. Bu dev­rede insan ibadet gibi dinî bir vazifeyle mükellef değildir.

Bir insanın mükellef sayılması, dinin emir ve hükümlerinden sorumlu tutulması için kâr ve zararı, iyilik ve kötülüğü ayırt edebilecek kadar aklî bir seviyede bulunması ve bulûğ denen erginlik çağma basmış olması la­zımdır.

Erginlik çağı ne zaman başlar?

Kendisinde cinsî duyguların başladığını hisseden insan artık çocukluk devresinden çıkıyor demektir. Bu dönem herkeste bir olmaz. Genel olarak erkek çocukları 12-15 yaş, kız çocukları ise 9-15 yaşları arasında erginlik çağma girmiş olurlar.

Erkek çocuğu erginlik çağma erdiğini ihtilâm denilen rüyada iken cinsî boşalma ile yani kendisinden şehvetle meninin gelmesiyle fark eder. Kız çocuğu ise hayız, aybaşı, regl denilen hâlin ortaya çıkmasıyla artık kadınlık devresine girdiğini öğrenir.

15 yaşını bitirmiş olduğu halde kendilerinde erginlik işaretleri görmeyen kız ve erkek çocuklar bu yaştan itibaren hükmen bulûğa ermiş sayılırlar ve artık dinî vazifelerini yerine getirmekle mükellef olurlar. Bu durumdaki er­keğe “mürahik”, kıza “mürahika” yani yetişkin denir.