Dini Konular

Evlerde ve apartmanlarda bulunan su depoları kuyu gibi midir?

Evlerde ve apartmanlarda bulunan su depoları kuyu gibi midir?
Written by admin

Evlerde ve apartmanlarda bulunan su depoları kuyu gibi midir? Nasıl temizlenir?

Bugün apartman ve işyerlerindeki su depoları iki şekilde yapılmaktadır. Birisi zeminde bulunan depolar, diğeri de sac veya plastikten yapılmış olan büyük tonajlı su depolarıdır.

Su depolarının durumu yeni bir mesele olduğu için bunu fıkıh kitapları­mızda sözü edilen su sarnıçlarına ve büyük su küplerine benzetmek müm­kündür.

İbn-i Âbidin, Reddü’l-Muhtar isimli eserinde su sarnıçlarını kuyulara benzetir ve kuyularla ilgili hükmü bunun için de geçerli görür.

Bazı bölgelerimizde su sarnıçları, ağız kısmı kuyu gibi bırakılarak tabanı genişçe tutulup kazılarak yapılan bir çeşit kuyudur. Suyu, kuyu gibi kendi içinden kaynamadığı için yağmur suyu ile dolmaktadır. İşte apartmanların bodrum katma yapılan büyük su depoları, su sarnıçlarının bugünkü hâli­dir. Bunların içinde tonlarca su depolanmakta ve bütün dairelerin ihtiyacı karşılanmaktadır.

Kuyu meselesinde olduğu gibi, böyle depoların içine serçe ve fare gibi hayvanlar düşüp öldüğünde şişip dağılmadan çıkarılırsa 20 kova su çek­mekle temizlenir. Tavuk ve kedi gibi hayvanlar da düşer, ölür; fakat şişip dağılmadan çıkarılırsa 40 kova su boşaltılırsa temiz sayılır. Kuyuda olduğu gibi, suyunu tamamen boşaltmak gereken bir pislik düşerse o zaman bütün suyu boşaltılır.

Plastik ve sacdan yapılan birkaç tonluk su depoları ise daha önce kulla­nılan büyük su küplerine benzemektedir. Bunun içine düşen herhangi bir pislik, suyu temiz olmaktan çıkarır. Bu yüzden bu çeşit depoların temiz­lenmesi için içindeki suyun tamamını boşaltmak yeterlidir. Ayrıca yıkama­ya ihtiyaç yoktur.