Namaz

Evvabin namazı nedir ve nasıl kılınır?

Written by admin

Evvabin namazı nedir ve nasıl kılınır?

Evvabin, tövbe edip Allah’a sığınanların namazı anlamına gelir. Peygamber’in (sav) evvabin namazının kuşluk vakti kılınacağını ifade eden hadislerinin yanı sıra akşam namazından sonra nafile kılan kimsenin evvabinden olacağını bildiren başka rivayet sebebiyle, evvabin namazı tabirinin akşam namazından sonraki nafile için kullanılması yaygınlaşmıştır. Alimlerce altı rekatlık bir namaz olduğu ifade edilen evvabin namazı, tek bir selam ile kılınabileceği gibi üç selamla da kılınabilir.

Peygamber Efendimiz (sav) “Kim akşam namazının ardından kem söz söylemeksizin altı rekat namaz kılarsa bu kendisi için ön iki senelik ibadete denk gelir.” Buyurmuştur.

Ayrıca kendisinin de akşam namazından sonra altı rekat namaz kıldığı rivayet edilmektedir.

Evvabin kelimesinin anlamı:

Evvâb sözcüğü “tevbe eden, sığınan” anlamına gelmektedir. Evvabin sözcüğü ise, evvab kelimesinin çoğul hali olup anlamı tevbe ve istiğfar ederek Allaha yönelen bireydir. Evvabin namazı altı rekâttır ve akşam namazının ardından, bir, iki ya da üç selâm ile kılınabilir.

Ammâr bin Yâsir (r. a.) tarafından rivayet edilen hadise göre: “Her kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah Teâlâ onun günahlarını mağfiret eder.”

Akşam namazının sünnetinin ardından iki ile altı rekat arasında kılınmakta olan nafile namazlara da genel olarak “evvabin” denilmektedir. Hz. Peygamber Efendimiz, akşam namazının ardından altı rekat nafile namaz kılanın “evvâbinden” (günah işledikten sonra hemen tövbe eden kişilerden) sayılacağını bildirip şu ayeti sahabesine okumuştur: “Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tövbe edenleri affedicidir”

Evvabin namazının kılınışı

Hz. Sevbân r.a.dan rivayet edilen bir hadis-i şerif de, evvâbin namazının önemini vurgulanmıştır: “Allah Rasûlü, günün yarısından sonra namaz kılmayı severdi. Hz. Âişe, Ya Resulullah, sen bu saatte de mi namaz kılmayı seviyorsun? dedi. Resulullah (s.a.s.): “Bu saatte gök kapıları açılır ve Hak Teâla hazretleri, bu saatte kullarına rahmetle bakar. Bu namaz Âdem, Nuh, İbrahim ve İsâ’nın devam ettikleri bir namazdır” buyurdu.

Hadis alimlerince evvâbin namazının dört rekât olduğuna yönelik farklı hadisler nakledilmiştir. Ayrıca akşam namazının ardından ve de altı rekât şeklinde kılınması gerektiğine dâir de hadisler nakledilmiştir. Altı rekatlık evvabin namazının alimlerce daha çok kabul gördüğü bilinmektedir (Tirmizî, Salat, 32 1) .

Ebu Hüreyre r.a. tarafından rivayet edilen bir hadiste: Hz. Peygamber Efendimiz Evvabin namazına devam ettiği kadar Duha namazına devam etmezdi. (Hakim, fil-Mustedrek) denilmektedir.

“Bir kimse Akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekat namaz kılsa, o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibadete denktir.” (Tirmizi, Mevakit, 204)

Evvabin namazının vakti: Akşam namazı ile yatsı namazı vakti arasıdır. Akşam namazının sünneti kılındıktan sonra dünyalık konuşmadan ya da bir iş yapmadan evvabin namazına niyet edilmelidir.

Evvabin namazı nasıl kılınır

Altı Rekatlık Evvabin Namazının kılınışı

Evvabin namazının 1. Rekatı

“Niyet ettim Allah rızası için Altı rekat evvabin namazını kılmaya” şeklinde niyet edilir.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresini okunur

Kur’an’dan bir sure okunur

Rükuya gidilir

Secdeye gidilir. Doğrularak tekrar Secdeye gidilir

Evvabin namazının 2. Rekatı

Ayağa kalkarak kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur’an’dan bir adet sure okunur

Rükuya gidilir

Secdeye gidilir. Doğrularak tekrar Secdeye gidilir

Tahiyyata oturarak Ettahiyyatu duası okunur

Evvabin namazının 3. Rekatı

Tahiyyattan ayağa kalkarak kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur’an’dan bir sure okunur

Rükuya gidilir

Secdeye gidilir. Doğrularak  tekrar Secdeye gidilir

Evvabin namazının 4. Rekatı

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur’an’dan bir sure okunur

Rükuya gidilir

Secdeye gidilir. Doğrularak tekrar Secdeye gidilir

Tahiyyata oturarak Ettahiyyatu duası okunur

Evvabin namazının 5. Rekatı

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur’an’dan bir sure okunur

Rükuya gidilir

Secdeye gidilir. Doğrularak yeniden Secdeye gidilir

Evvabin namazının 6. Rekatı

Ayağa kalkarak kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur’an’dan bir sure okunur

Rüku’ya gidilir

Secdeye gidilir. Doğrularak yeniden Secdeye gidilir.

Tahiyyatta oturup sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

“Es selâmu aleyküm ve rahmetullah” diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır.

Originally posted 2019-02-01 19:10:57.