Namaz

Ezan ve Kamet I Ezanın Anlamı I Ezan Duası

Written by admin

Ezan ne anlama gelir?

Ezan, sözlükte “duyurmak, bildirmek” anlamlarına gelir. İlmihaldeki anlamı ise farz namazlar için belirli vakitlerde okunan malum bilinen sözlerdir.

İlk ezan 622 senesinde Bilal-i Habeşi isimli bir sahabe-i kiram tarafından sabah namazında, yüksekçe bir evin damından okunmuştur.

Ezanın Türkçe anlamı nedir?

“Allâh-ü Ekber” Allah en büyüktür) (4 kere),

“Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah” (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur) (2 kere),

“Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir) (2 kere),

“Hayye ale’s-salâh” (Haydi namaza) (2 kere),

“Hayye ale’l-felâh” (Haydi kurtuluşa) (2 kere),

“As-salatu hayrun mine’n nevm” (Namaz uykudan hayırlıdır) (2 kere), (Sadece sabah ezanında),

“Allâh-ü Ekber” (Allah en büyüktür) (2 kere),

“Lâ ilâhe İllAllah” (Allah’tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

Ezan okumanın fazileti nelerdir?

“Müezzinin sesini işiten her ne varsa cin, insan ve her şey, mutlaka kıyamet günü onun lehine şehadette bulunacaktır.”

“Kıyamet günü müezzinler, insanların en uzun boylusudurlar.”

Hz. Ömer (r.a.) “Eğer halife olmasaydım müezzinlik ederdim.” Demiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de hem ezan okur hem de imam olurlardı.

Ezanın şartı nedir?

Vaktinin girmesi ezanın şartıdır. (Vakit girmeden okunan ezan iade olunur.)

Ezan nerede meşru kılınmıştır?

Medine-i Münevvere’de meşru kılınmıştır. (Hicretin birinci veya ikinci yılında meşru kılınmıştır.)

Hz. Bilal Habeşi, Medcid-i Nebevi’nin civarında bulunan ve evlerin en yükseği olan Beni Nacar’dan bir kadına ait evin damında okumuştur. Daha sonra mescidin dışında kendisi için bir yer inşa edildi.

Mescitlerde en evvel minare inşa ettiren ashaptan Seleme bin Halef’tir.bu minare Muaviye döneminde Mısır’da yapılmıştır.

Peygamberimizin kaç müezzini vardı?

Peygamberimizin (sav) dört müezzini vardı: Hz. Bilal-i Habeşi (ra), Hz. İbni Ümmü Maktum (ra) Hz. Ebu Mahzure (r.a.), Hz. Sadü’l-Karz (r.a.)

Ezanı nasıl okumalı?

Ezanda sesin güzel olması arzu edilen şey olmakla beraber, teganni lahn yani harfleri bozacak kadar boğazı sallamak mekruhtur.

Ezan ve ikamet, sefer ve hazarda, farz olan namazların eda ve kazası için erkeklere sünnet-i müekkededir. Kadınlara mekruhtur. Cumada farzlardandır. Fakat bayram, yağmur, cenaze, vitir ve teravih namazları için ezan ve ikamet yoktur.

Yeni doğan yavrunun, saralının, öfkelinin, tiriz kimsenin ve hayvanın kulağına ezan okumak, yangında veya yolcunun arkasından ezan okumak ve arazide yolunu şaşıran kimsenin ezan okuması menduptur.

Kaza namazlarında ezan ve ikamet nasıl olur?

Ezan ve ikamet, namazın edasında meşru olduğu gibi kazasında da meşru ve sünnettir. (ezan ve ikamet namazın sünnetlerindendir. Vaktin sünneti değildir.)

Birden fazla kaza kılınması halinde kılınan yer aynı olduğuna göre ilki için ezan ve ikamet okuyup diğerlerinde birer ikamet almak kafidir. İkameti terk etmek ise mekruh olur. Her biri için hem ezan okumak hem ikamet getirmek efdaldir.

Peygamberimiz (sav) Hendek Savaşında öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları savaş dolayısı ile kazaya kaldığında onları tertip üzere sırasıyla cemaatle kaza ettiler ve her namaz için Hz. Bilal’in (r.a.) ezan okumasını ve kamet getirmesini emir buyurdular.

Kaza namazını kılarken kıldığı yeri değiştirecek olursa yine ilk için ezan okunur.

Ezanı işiten kimse nelere dikkat etmeli?

Sünnete uygun olarak yani harfleri bozacak kadar teganniye kaçmayarak okunan ezanı işiten kimse, Kur’an okuyor bile olsa durup ezanı dinler ve icabette bulunur. Mescitte bulunsa bile efdal olan budur.

Namazda olan, hutbe okuyan veya dinleyen, derste, yemekte veya tuvalette bulunan kimse icabet etmez. Yani lisanen cevaplandırmaz.

Cünüp, icabet eder (çünkü söyleyeceği senadır, hakiki ezan değildir) hayızlı ve nifaslı yani aybaşılı ve yeni çocuk dünyaya getiren kadın icabet etmez. Onlardan bu icabet düşmüştür.

Ezanı cevaplandırmanın hükmü nedir?

İmamlarımız ihtilaf etmişler bazısı onun vacip ve bazısı da müstehap olduğunu söylemişlerdir.

Müezzin ikamet alırken camiye giren ne yapar?

Müezzin ikamet alırken camiye giren kimse imam mihraba geçmek üzere ayağa kalmamışsa oturur. Ayakta beklemesi ona mekruh olur.

Ezan duası nedir, nasıl okunur, ezan duasının anlamı nedir?

“Kim ezanı işittiği zaman, Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım Muhammed (s.a.v)’e vesileyi ve fazileti ver. O’nu kendisine va’dettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır, diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur.” (Buhari)

Müezzin ezan okumayı bitirdikten sonra Hz. Peygamber’in öğrettiği ve şefaatine vesile olacağını haber verdiği şu dua okunur:

Ezan duası:

Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme.

Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate.

Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh.

İnneke lâ tühlifü’l-mîâd.

Ezan Duasının Anlamı:

Allah’ım!

Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb’i, Muhammed’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O’nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır.